Helyettes ügyvéd bejelentése

Ez a cikk több mint 4 hónapja készült. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Normaháttér

Az Üttv. 1. melléklet 19. pontja alapján a “helyettes ügyvéd” (Üttv. 17. §) a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett országos ügyvédi nyilvántartás (OÜNy) nyilvános adata, amelyet bárki megismerhet. Ennek célja, hogy az, akinek a védelmét szolgálja a “helyettes ügyvéd” intézménye, tudhassa, hogy az egyéni praxisban lévő ügyvéd tartós akadályoztatása esetén kihez fordulhat.

Helyettes ügyvéd lehet ügyvéd, európai közösségi jogász vagy ügyvédi iroda [Üttv. 17. § (3) bekezdés].

Helyettesített ügyvéd: az egyéni ügyvéd, az európai közösségi jogász, valamint az egyszemélyes ügyvédi iroda [Üttv. 17. § (1) bekezdés].

A megbízás a helyettes ügyvédnek az ügyvédi kamarai nyilvántartásba helyettesként való bejegyzésével lép hatályba, és akkor veszti hatályát, ha
a) a helyettes vagy a helyettesített ügyvéd ügyvédi tevékenységre való jogosultsága megszűnik, szünetel vagy azt felfüggesztették, vagy
b) a helyettes ügyvéd e minőségét az ügyvédi kamarai nyilvántartásból véglegesen törölték.

Az új megállapodás bejelentése automatikusan jelenti a régi törlésének kérelmezését.

A helyettesítési jogkör

A helyettes ügyvéd az ügyvédi tevékenység tekintetében a helyettesített ügyvéd teljes körű helyetteseként jár el [Üttv. 17. § (2) bekezdés], tehát praxis- és ügyhelyettes is lehet. A helyettesítésre kötött megállapodás nem zárja ki, hogy a helyettesített ügyvéd egyes ügyek vagy az ügyek meghatározott csoportja tekintetében – az Üttv. keretei között – helyettesítéséről mással állapodjon meg [Üttv. 17. § (6) bekezdés].

Egy ügyvédnek csak egy helyettese lehet, de egy ügyvéd több másik kollégának lehet a helyettese.

A nyilvántartásba vétel díjkötelessége és a kivételek

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége - területi kamarai indítványra – 2018. február 26-án úgy döntött, hogy a 2018. február 28-ig benyújtott helyettesítési megállapodások után nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. Ha később adatváltozás történik, az már díjköteles.

Az általános és a jövőre érvényes szabály:

Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított harminc napon belül be kell jelentenie annak az ügyvédi kamarának, amelyik nyilvántartásba vette, és kérnie kell azok átvezetését az ügyvédi kamarai nyilvántartásban [Üttv. 182. § (1) bekezdés].

Az eljárás tehát ún. kérelemre indult kamarai hatósági ügy és emiatt a 16/2017. (XII. 07.) számú IM. rendelet 2. §-a, illetve 11. § (1) bekezdése értelmében 2700 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell érte fizetni.

Az új megállapodás bejelentése automatikusan jelenti a régi törlésének kérelmezését, ez egy eljárás, nem kell kétszeres igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

A BÜK a 2017. december 31-ig már bejelentett adatokat 2018. január 1. napjával hivatalból nyilvántartásba veszi [Üttv. 208. § (2) bekezdés], ez tehát nem kérelemre indult eljárás és ezért díjat fizetni nem kell.

Az ügyintézés

1. Aki tudja, hogy az elmúlt időszakban helyettest jelentett be, annak nincs teendője.

2. Ha nem tudja, hogy ilyen bejelentést tett-e korábban, kérjük, kattintson ide. Itt találja meg azokat a dokumentumokat, amelyeket az elmúlt évek során beküldött a Kamarának, így többek közt az esetleges helyettesítési nyilatkozatokat/megállapodásokat is. Kérjük, nézze meg, hogy jelölt-e meg valaha helyettest. Ha igen, és a név is jó, további teendője nincs – ez esetben a Kamara hivatalból átemeli a közhiteles nyilvántartásba a helyettes nevét, és igazgatási szolgáltatási díjat sem kell fizetni. Ha nem, akkor az utolsó pontban leírtak szerint járjon el.

3. Aki jelentett be korábban helyettest, de a bejelentett helyettes személyében időközben változás következett be (praktikusan megszűnt a helyettesítési megállapodás), új helyettes bejelentésére köteles, amelyet új bejelentésként tud megtenni, lásd utolsó pont.

4. Aki úgy emlékszik, hogy jelentett be helyettest, de nem találja az ezt igazoló dokumentumot az elektronikus ügyintézési felületen, az vagy várja meg a várhatóan márciusban közzéteendő közhiteles nyilvántartást, ahová a papír alapú bejelentések adatait is át tudjuk jegyezni, vagy küldje meg e-mailen a korábbi bejelentés másolatát a segitseg@ugyvedikamara.hu címre. Ebben az esetben sem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, a nyilvántartásba vételt hivatalból elvégezzük.

5. Aki új helyettest szeretne bejelenteni, lépjen be a BÜK ügyintézési felületére, ahol megtalálja a bejelentéshez szükséges űrlapot, és a helyettesítési megállapodás mintairatát (közvetlenül innen is letöltheti). A bejelentést követően ügyszámot kap, amelyre hivatkozással a benyújtás után, a 2018. február 28-át követően kezdeményezett eljárásokban átutalással tudja a díjat megfizetni. (Az eddig esetlegesen befizetett díjakat a kamara visszatéríti.)

A nyilvántartás kialakítása

A 2018. január 1. napja után beérkező bejelentéseket a bejelentési határidő (2018. február 28.) leteltét követően a kamara összevezeti a korábbi évek során felvett helyettesítési adatokkal. Ez utóbbiakat a kamara hivatalból fogja átjegyezni, kivéve, ha új helyettest jelentettek be közben.

Határidők, a kamarai eljárás menete

- A bejelentési kötelezettség határideje: 2018. február 28. Ezt követően a bejelentések folyamatosak.

- 2018 február: a bejelentések fogadása, a korábbi bejelentések kigyűjtése a személyi aktákból, nyilvántartásokból, az előzményi listák elkészítése.

- 2018 március: a listák utóellenőrzése, összevezetése, a duplumok vagy az avult adatok, téves bejelentések stb. kiszűrése, az ezekkel kapcsolatos esetleges nyilatkoztatások, hiánypótlások, kijavítások teljesítése.

- Határozathozatal a közhiteles nyilvántartásba való felvételről.

- Elektronikus adatátadás az OÜNy-nek, ahol a BÜK adatait beillesztik az egységes országos tagnyilvántartásba és azok megjelennek az ügyvédkeresőben.

- A kamarai ügyvédkeresőkben ez az adat (az OÜNy kapacitásától függően) várhatóan április elejéig feltűnik. Ez az időtartam az informatikai feldolgozás révén rövidülhet.

Szankciók, kamarai ellenőrzés

Az adatbejelentésekkel kapcsolatos kamarai ellenőrzések megkezdésének időpontjáról a tavasszal a BÜK elnöksége által elfogadandó ellenőrzési terv fog dönteni. Az ellenőrzés praktikusan a naptári év második felében kezdődhet meg. Tekintettel az egyéni praxisokat fokozottan megterhelő idei átállásokra és az adminisztratív terhek változására, a BÜK nem tervezi szankciók alkalmazását, hanem egy hosszabb türelmi idő alatt, támogatás nyújtásával tervezi a lista véglegesítését és folyamatos karbantartását.

Budapesti Ügyvédi Kamara