Pénzmosás elleni szabályok

2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, amely az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelvének (4. Pénzmosás megelőzési irányelv) történő megfelelést szolgálja.

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének 1/2017. (07. 10.) sz. “Egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére elnevezésű aktusa pdf. formátumban innen tölthető le.

Ebben vannak az új tényleges tulajdonosi, azonosítási és egyéb nyomtatványok is, amiket használnunk kell. Ezért közreadjuk word formátumban  is, amely innen tölthető le.

Kamaránk nem várva be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kibocsátandó, a törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletet, a Nemzeti Kockázatértékelésről szóló kormányzati dokumentumot, hanem a rendelet tervezetére és a szupranacionális kockázatértékelésre figyelemmel 2017. szeptember 8-i hatállyal közzétette saját – ideiglenes – felügyeleti kockázatértékelését. (Más felügyeletek – pl. a NAV – ettől eltérő gyakorlatot követtek.)

A kockázatértékelés innen tölthető le.

Ugyancsak közzétette “Útmutató“-ját a többszemélyes ügyvédi irodák belső szabályzatainak kialakításához szintén 2017. szeptember 8-i hatállyal.

A Budapesti Ügyvédi Kamara a törvényi kötelezettségek végrehajtásaként az ellenőrzéseket csak később, egy külön meghirdetett időpont után kezdi meg. Ennek során ellenőrzési tervet követ majd és figyelemmel lesz a szolgáltatóknak az addigi felkészülési időszakban létezett adaptációs  környezetére.

Ezen az oldalon egyenlőre még a régebbi szabályozáshoz kapcsolódó szabályzatokat, a kapcsolódó információkat, gyakorlati útmutatást is olvashatnák, amely alapján Kamaránk tagjai eddig eleget tudtak tenni ezen kötelezettségüknek.

Ezt az oldalt a módosult és módosuló szabályoknak megfelelően, folyamatosan frissíteni fogjuk.

Tudnivalók a pénzmosásról, szabályozás

Gyakorlati teendők, minőség ellenőrzés