A Jelölőbizottság felhívása

Ez a cikk több mint 4 hónapja készült. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2022. évi választásait előkészítő Jelölőbizottságának
FELHÍVÁSA
az egyes tisztségekre jelentkezések leadására

Tisztelt Kollégák!

A Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége 2022. Eln. 470/06/41. számú határozatával a 2022. évi választói közgyűlés időpontjául 2022. november 2. napjának 8:00 óráját, a megismételt választói közgyűlés időpontjául 2022. november 11. napjának 8:00 óráját kitűzte. Az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 152. § (1) bekezdése alapján a kamarai tisztségviselők választásán ügyvéd választhat és választható, a (3) bekezdés alapján a területi kamara az ügyvédi kamarai nyilvántartásba felvett európai közösségi jogászok részére a közgyűlésen az elnökség választása során szavazati jogot biztosít.

Az Üttv. 152. § (1) bekezdésére és a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról szóló 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 3.1. és 13.1. pontjára figyelemmel a Jelölőbizottság 3/2022 (07.11.16:03) JB számú határozata alapján felhívom a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvéd tagjait, hogy az e felhívásnak a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján történt közzétételétől számított 10 napon belül jelentsék be az általuk vállalni kívánt egyéni tisztséget illetve testületi tagságot.

A jelentkezések leadásának határideje: 2022. július 25.

E felhívás közzétételének napja: 2022. július 15.

Kérjük a jelentkezőket, hogy a jelentkezésben tüntessék fel nevüket a kamarai nyilvántartás szerint, kamarai azonosító számukat, elérhetőségeiket és a Budapesti Ügyvédi Kamara Alapszabályában feltüntetett azon tisztség [tisztségviselő és / vagy testületi tag – 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 2.1. pont] pontos megjelölését, amelyekre jelentkeznek. A Jelölőbizottság a jelentkezéshez használható formanyomtatványt a segítségül közzéteszi, az innen letölthető, de annak alkalmazása nem kötelező.

A jelentkezéseket legkésőbb a határidő utolsó napján feladott ajánlott küldeményben postai úton, vagy a határidő utolsó napjáig a jelolobizottsag2022@bpbar.hu címre elküldött, saját kezűleg aláírt vagy elektronikus aláírással ellátott, .pdf formátumú dokumentumban e-mail útján, vagy a határidő utolsó napján 16:00 óráig a Budapesti Ügyvédi Kamara székhelyén a főbejárat portáján elhelyezett és bélyegzővel ellátott zárral lezárt “BÜK 2022 VÁLASZTÁS JELENTKEZÉS” feliratú gyűjtőládában hivatali időben elhelyezve lehet leadni, a más módon vagy elkésve érkező jelentkezéseket a Jelölőbizottság nem veszi nyilvántartásba.

Ha egy tag tisztségre nem jelentkezik, az nem akadálya annak, hogy a Jelölőbizottság későbbi felhívása szerint a 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 13.3. pontja alapján lebonyolításra kerülő eljárás során beérkezett ajánlások alapján az ajánlás elfogadásával jelöltlistára kerüljön.

A 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 13.2. pontja alapján a jelentkezéseket a jelölőbizottság a területi kamara honlapján az ajánlásra jogosultak tájékoztatása érdekében az ajánlóívek kiküldését megelőzően közzéteszi.

A hivatásrendnek tisztességes és kollegiális választásokat, a kollégáknak az ítélkezési szünetre kellemes pihenést kívánunk!

Budapest, 2022. július 15.

dr. Fülöp Tamás
a Jelölőbizottság elnöke