dr. Bacher Gusztáv

Bacher-GusztávSzakterületem a polgári jog, versenyjog, reklámjog, szellemi alkotások joga és peres eljárások.

TANULMÁNYOK

Jogi diploma: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1998-ban summa cum laude minősítéssel.

1997-ben a bécsi jogi egyetem, 1999-ben az Asser Instituut (Hága) által a nemzetközi kereskedelmi jog és választottbíráskodás területén szervezett posztgraduális képzés hallgatója voltam.

2001-ben a Közép Európai Egyetemen (CEU) LL.M fokozatot szereztem a nemzetközi kereskedelmi jog területén.

2005-ben a Max Planck Intézetben (München) ösztöndíjasként kutatómunkát végeztem a szellemi tulajdon és versenyjog területén.

ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG

Ügyvédjelölti tevékenységemet 1998-ban a Bacher, Kálmán, Kolossváry, Sárközy és Szilasi Ügyvédi Irodában kezdtem, 1999-től a Szecskay Ügyvédi Irodában folytattam.

2002-ben szakvizsgáztam, ezt követően a Szecskay Ügyvédi Irodában ügyvédként dolgozom, 2008 óta partnerként.

SZAKMAI TESTÜLETEK

2012 és 2014 között a Nemzetközi Versenyjogi Egyesület (International League of Competition Law, LIDC) elnöke, korábban a LIDC főtitkára (2007-2010) és alelnöke (2010-2012).

2015 óta a Magyar Versenyjogi Egyesület alelnöke.

2014-től a Szellemi Tulajdon Oltalmára Létesült Nemzetközi Egyesület (International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI) Magyar Csoportjának főtitkára, korábban 4 éven át alelnök.

2011-től a Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Bizottságának elnöke.

2013-2018 között tagja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testület elnökségének.

2010 óta tagja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Szerzői Jogi Szakértői Testületnek (az eljáró tanács előadó tagjaként vagy elnökeként).

2008-2012 között az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Magyarország) szellemi alkotások védelmével foglalkozó bizottságának elnöke.

2010-2012 között a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT, kormányzati tanácsadó szerv) tagjának delegált az Amcham.

2002-től a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) elnökségének, és 2004-től a Magyar Védjegy Egyesület vezetőségének tagja.

2018-tól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság választottbíró-ajánlási listájára felvett választottbíró.

PUBLIKÁCIÓK ÉS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Különféle versenyjogi, reklámjogi és szellemi alkotásokról szóló cikkeket publikáltam; a versenyjogi egyetemi tankönyv, a Reklámtörvény, a Versenytörvény és a Védjegytörvény kommentárjaiban közreműködtem társszerzőként több fejezethez fűződő magyarázat elkészítésében.

Az AIPPI és az LIDC részére nemzeti jelentést készítő több munkabizottságot vezettem.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének külső oktatójaként szemináriumot tartok kötelmi jogról.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének külső oktatójaként 2002. óta szemináriumot tartok (jelenleg kötelmi jogról, korábban nemzetközi kereskedelem jogáról, védjegyjogról).

NYELVTUDÁS

Angol és német

DÍJ / ELISMERÉS

2015-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara Eötvös-díjat adományozott.