Kamaránk

A Budapesti Ügyvédi Kamara a magyar ügyvédség legrégebbi és - mind társadalmi jelentőségét, mind taglétszámát tekintve - talán legjelentősebb köztestülete. A Kamarának, mint a törvény által létrehozott köztestületnek elsődleges célja és feladata az ügyvédek közhitelű nyilvántartása és önigazgatáson alapuló igazgatása.

Csaknem 150 éve a jog és az ügyfelek szolgálatában!

A Budapesti Ügyvédi Kamara több mint 140 éves múltra tekint vissza. Valamennyien büszkék vagyunk arra, hogy olyan köztestület tagjaiként tevékenykedhetünk, amelynek profilját olyan kiválóságok alapozták meg, mint Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Eötvös Károly. Tagjaink megőrizték hagyományainkat, de célunk az is, hogy megfeleljünk a XXI. századi kihívásoknak. Sok kollégánk az ügyvédi szakvizsgán túl, akár több posztgraduális végzettséggel is rendelkezik, több nyelvet is jól beszél. Irodáinkban gyorsan teret nyert a modern technológia, és mindenki járatos már az elektronikus eljárásokban. Hivatásunk együtt változik a világgal, amely körülvesz bennünket.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) hatályba lépésének napjával az “ügyvédkényszeres” ügyek, eljárások vagy okirattípusok száma 99-re nőtt, ami – más országok ügyvédi hivatásrendjeinek normatív módon biztosított ügyellátását tekintve – Európában egyedülálló. Ez az ügyfelek szélesebb köre részére szolgálja a kiemelt fontosságú jogügyletek és okiratok biztonságát.

Köszöntjük honlapunkon!

Célunk, hogy honlapunk látogatóit naprakész információkkal lássuk el Kamaránk tevékenységéről, az ügyvédi munkáról, a kapcsolódó jogszabályokról, segítsünk az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos információk közt eligazodni. Reméljük, hogy itt választ találnak a magyar joganyaggal, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatos kérdéseikre.

Ugyanakkor kiemelt célunk, hogy tagságunk számára naprakész információval, kézzelfogható segítséggel és valódi elektronikus ügyintézési lehetőséggel szolgáljunk nap mint nap honlapunkon keresztül.