Jogszabály, tagdíj

A jog szolgálatában a jog követésével

Az ügyvédek munkájukat a hatályos jogszabályok alapján végzik. Minden ügyvéddel szemben elvárás, hogy fejlessze tudását, naprakészen ismerje a megjelenő új jogszabályokat és az irányadó bírói gyakorlatot. Egyes jogszabályok – törvények és rendeletek – célja az ügyvédi munka, ezen belül az ügyvédek által ellátott különböző feladatok jogi hátterének megalapozása, az ügyvédi munkavégzés szabályozása.

Az ügyvédi működést közvetlenül érintő jelentősebb jogszabályok és normák

 • Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.)

  2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (Üttv.) – hatályos: 2021. január 1. napjától

 • A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya és szabályzatai

 • Az országosan egységes tagdíj és igazgatási díj szabályok

  2023. évi tagdíjtáblázat

  a 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat és a tagdíjkedvezményről szóló 2017. Eln. 470/21/01. BÜK határozat alapján
  MegnevezéseNEM SZÜNETELŐNEM SZÜNETELŐNEM SZÜNETELŐNEM SZÜNETELŐSZÜNETELŐSZÜNETELŐSZÜNETELŐSZÜNETELŐ
  MÜK Szabályzat hivatkozásaBÜK határozat hivatkozásaNegyedévente, a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig befizetett tagdíjTárgyév január 15-ig befizetett
  kedvezményes tagdíj
  MÜK Szabályzat hivatkozásaBÜK határozat hivatkozásaNegyedévente, a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig befizetett tagdíjTárgyév január 15-ig befizetett
  kedvezményes tagdíj
  Ügyvéd 1.1.a); 3.1.2017. Eln.470/21/0133 000118 8005.22017. Eln.470/21/019 90035 640
  Európai közösségi jogász 1.1.a); 3.1.33 000132 0005.29 90039 600
  Külföldi jogi tanácsadó 1.1.a); 3.1.33 000132 0005.29 90039 600
  Kamarai jogtanácsos3.22017. Eln.470/21/0126 40095 0405.22017. Eln.470/21/017 92028 512
  Alkalmazott ügyvéd3.22017. Eln.470/21/0126 40095 0405.22017. Eln.470/21/017 92028 512
  Alkalmazott európai közösségi jogász3.326 400105 6005.27 92031 680
  Ügyvédjelölt (ha jogviszonyban áll)3.4.a)6 60026 4005.21 9807 920
  Jogi előadó (ha jogviszonyban áll)3.55 28021 1205.21 5846 336
  75. életév betöltése utáni tagdíj5.1005.200
  Más területi kamara tagja, irodavezetője által létesített fiókiroda nyilvántartásával és hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a határozatban foglalt díj, de maximum
  negyedévenként 16 500 Ft felügyeleti díj fizetendő (még nincs döntés)
  9.max. 16 50009.00
  Késedelmi tagdíj a határidőben nem teljesített kamarai tagdíj után. Az összeg a mulasztással érintett minden rész vagy egész hónap után a tárgyhónap első napján fennálló tartozás 3%-a7.7.
  Az utalás részletei:

  Kedvezményezett: Budapesti Ügyvédi Kamara

  Bankszámlaszám: 10900011-00000007-20950113 (UniCredit Bank)
  IBAN formátum: HU72 1090 0011 0000 0007 2095 0113
  SWIFT (BIC): BACXHUHB

  Közlemény: kamarai név és kamarai azonosító szám (KASZ)

  13/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat a kamarai tagdíjról

  Az egyösszegű tagi tagdíjbefizetés esetén járó 10%-os kedvezményről szóló BÜK 2017. Eln. 470/21/01. számú határozat