Adatkezelési tájékoztató

A Budapesti Ügyvédi Kamara ezúton tájékoztatja tagjait, leendő tagjait, munkavállalóit és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottjait, továbbá a nyilvántartásba, kamarai nyilvántartásba vétele során birtokába kerülő személyes adatok érintettjeit, a szolgáltatásait igénybe vevőket, valamint partnereit az őket érintő adatkezelési tevékenységekről, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) előírásaival.