Kapcsolat

Budapesti Ügyvédi Kamara

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 7.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 61.
E-mail cím: szolgaltatas@bpbar.hu
Honlap: http://www.bpbar.hu
Telefon: +36 1 353 0155, +36 1 353 0810
Telefax: +36 1 332 1385

Bankszámlaszámunk: 10900011-00000007-20950113
IBAN formátum: HU72 1090 0011 0000 0007 2095 0113
SWIFT (BIC): BACXHUHB

Adószámunk: 19001841-2-41

Hivatali kapu adatok:
– rövid név: BUK01
– KRID: 200295979

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Biricz Melinda (telefon: +36 1 353 0155/135. mellék, e-mail: melinda.biricz@bpbar.hu)

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI FELÜLETÜNK ITT ÉRHETŐ EL: 

https://ugyvedikamara.hu/

A Budapesti Ügyvédi Kamara Szolgáltató Irodájában és Pénztárában a személyes ügyfélfogadás hétfői, szerdai és pénteki napokon 9-14 óráig tart.

Irodáink

Főépület (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

 • Titkárság
 • Könyvtár
 • Gondnokság
 • Általános ügyintézés

1055 Budapest, Szalay utca 7/A. szám alatti iroda

 • Ügyfélszolgálat
 • Pénzügyi részleg
 • Általános ügyintézés
 • Ügyvédiskolai ügyintézés

1054 Budapest, Szemere utca 10/A. szám alatti iroda

 • Vizsgálati, fegyelmi ügyek intézése

1054 Budapest, Szemere utca 10., II. emelet alatti iroda

 • IT menedzsment

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfői, szerdai és pénteki napokon: 9:00-14:00

A pénztár nyitvatartási ideje:

 • hétfői, szerdai és pénteki napokon: 9:00-14:00

Az adótanácsadó ügyfélfogadási ideje:

Megközelítés:


Nagyobb térképre váltás

Hivatalunk

Főépület

 • Palotás Éva Judit

  Telefon: +36 1 353 0155/102 mellék, e-mail: elnokseg@bpbar.hu

  • a titkárság vezetője, az elnök és a főtitkár titkárnője
  • beérkező iratok, posta kezelése, elnöki levelezés
  • társszervekkel kapcsolatos levelezés
  • a Budapesti Ügyvédi Kamara panaszügyeinek megbízott titkára és a mellé beosztott ügyvédek asszisztense
  • az Összeférhetetlenségi Bizottsághoz érkezett állásfoglalás kérések kezelése
  • az etikai ügyek adminisztrációjának ellátása (“E” ügyszámú ügyek intézése)
  • a Szociális- és Jóléti Bizottság asszisztense
  • az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése
  • az Etikai Bizottság üléseinek szervezése
 • Kacsári Krisztina

  Telefon: +36 1 353 0155/161 mellék, e-mail: krisztina.kacsari@bpbar.hu

  • európai közösségi jogászi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • alkalmazott európai közösségi jogászokkal kapcsolatos adminisztráció
  • külföldi jogi tanácsadói felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • irodagondnoki eljárással kapcsolatos ügyintézés
  • alkalmazott ügyvédek munkáltatóváltozásával kapcsolatos ügyintézés
  • más területi kamarába történő ügyvédi és alkalmazott ügyvédi átjegyzéssel kapcsolatos adminisztráció
  • angol nyelvű kamarai igazolások kiadása
 • Márkusné Helyei Nóra

  Telefon: +36 1 353 0155/119 mellék, e-mail: konyvtar@bpbar.hu

  • tájékoztatás nyújtása a kamarai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól
  • a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása
  • a számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása
  • számítógép-használat biztosítása, jogtárak kezelése
  • a könyvtár állományának folyamatos gyarapítása és szükségszerű apasztása
  • könyvtári és egyéb anyagok fénymásolása
  • élő irattár kezelés
 • Makray Balázs

  e-mail: uzemeltetes@bpbar.hu

  • a posta adminisztrációja
  • a Kamara gondnoki feladatainak ellátása
  • a Kamara működéséhez szükséges eszközök beszerzése
  • a Kamara termeinek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása
  • intézményi közterületi várakozási engedélyekkel kapcsolatos felvilágosítás
  • a Kamara épületével kapcsolatos általános karbantartási munkák elvégzése
  • leltározással és selejtezéssel kapcsolatos teendők ellátása

  Lóránt Balázs / Debreczeni Zoltán

  Telefon: +36 1 353 0155/117 mellék, e-mail: porta@bpbar.hu

  • portaszolgálat
  • karbantartás

1055 Budapest, Szalay utca 7/A. szám alatti iroda

 • Fülöp Zsuzsanna

  Telefon: +36 1 353 0155, e-mail: szolgaltatas@bpbar.hu

  • telefonközpont kezelése
  • telefonos felvilágosítás
  • elektronikus aláíráshoz kapcsolódó engedélyek elkészítése
  • recepció

  Novozánszki Erika

  Telefon: +36 1 353 0155

  • központi recepció
  • telefonos és személyes felvilágosítás
  • elektronikus aláíráshoz kapcsolódó engedélyek elkészítése
  • kamarai nyomtatványok, tájékoztató anyagok kiosztása
 • Pál Irén

  Telefon: +36 1  353 0155/106 mellék, e-mail: fokonyvelo@bpbar.hu

  • a pénzügyi csoport vezetése
  • különféle beszámolók, mérlegek, kimutatások készítése
  • a pénztár ellenőrzése
  • a Székház Kft. könyvelése
  • adó- és tb adminisztráció, bevallások egyeztetése
  • a Kamara költségvetésének előkészítése
  • átutalások jóváhagyása

  Horváth Anikó

  Telefon: +36 1 353 0155/107 mellék, e-mail: tagdij@bpbar.hu

  • a kamara tagjai és nyilvántartottai tagdíjának és nyilvántartási díjának könyvelése
  • kamarai analitikus nyilvántartás és könyvelés
  • egyéb pénzügyi feladatok teljesítése

  Balogh Zoltánné

  Telefon: +36 1 353 0155/108 mellék, e-mail: penzugy@bpbar.hu

  • különféle beszámolók, mérlegek, kimutatások készítése
  • a pénztár ellenőrzése
  • a Kamara költségvetésének előkészítése
  • átutalások jóváhagyása

  Molnár Ildikó 

  Telefon: +36 1 353 0155/115 mellék, e-mail: ildiko.molnar@bpbar.hu

  • ügyvédek, ügyvédjelöltek, alkalmazott ügyvédek, külföldi jogi tanácsadók tagdíjának és nyilvántartási díjának könyvelése
  • egyenlegegyeztetés
  • egyéb pénzügyi feladatok teljesítése
  • számlázás

  Balázs Ferenc 

  Telefon: +36 1 353 0155/133 mellék, e-mail: egyenleg@bpbar.hu

  • ügyvédek, ügyvédjelöltek, alkalmazott ügyvédek, külföldi jogi tanácsadók tagdíjának és nyilvántartási díjának könyvelése
  • egyenlegegyeztetés
  • egyéb pénzügyi feladatok teljesítése
  • számlázás

  Domoszlai Ágnes

  Telefon: +36 1 353 0155/112 mellék, e-mail: penztar@bpbar.hu

  • a Kamara pénztári feladatainak ellátása
  • egyéb pénzügyi feladatok teljesítése
 • dr. Vitos Csilla

  Telefon: +36 1 353 0155/109 mellék, e-mail: irodaugyek@bpbar.hu

  • ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés

  Rudnyánszki Szandra

  Telefon: +36 1 353 0155/100 mellék, e-mail: szandra.rudnyanszki@bpbar.hu

  • ügyvédi iroda jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés
  • elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés

  Vitáli Bettina

  Telefon: +36 1 353 0155/118 mellék, e-mail: bettina.vitali@bpbar.hu

  • szüneteléssel kapcsolatos ügyintézés
  • tevékenység folytatással kapcsolatos ügyintézés
  • lemondással, kérelemre történő törléssel kapcsolatos ügyintézés

  Orsó-Kajos Erika

  Telefon: +36 1 353 0155/141 mellék, e-mail: szekhely@bpbar.hu

  • székhelyek és alirodák engedélyezésével kapcsolatos felvilágosítás
  • ügyvédi felvételi kérelmek elbírálása székhely-megfelelőségi szempontból
  • székhelyváltozás megfelelőségének vizsgálata, ellenőrzése
  • székhely és/vagy aliroda engedélyezése

  Pohárdi Andrea

  Telefon: +36 1 353 0155/134 mellék, e-mail: felvetel@bpbar.hu

  • ügyvédi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • alkalmazott ügyvédi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • a Budapesti Ügyvédi Kamarába történő ügyvédi és alkalmazott ügyvédi átjegyzéssel kapcsolatos adminisztráció

  Magyar Henrietta

  Telefon: +36 1 353 0155/110 mellék, e-mail: felvetel2@bpbar.hu

  • ügyvédjelölti felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • ügyvédjelöltek munkáltatóváltozásával kapcsolatos ügyintézés
  • principálisi névjegyzék

  Szathmári Annamária

  Telefon: +36 1 353 0155/155 mellék, e-mail: annamaria.szathmari@bpbar.hu

  • kamarai jogtanácsosi felvétellel kapcsolatos adminisztráció
  • jogi előadói felvétellel kapcsolatos adminisztráció
 • dr. Rátai Renáta

  Telefon: +36 1 353 0155/130 mellék, e-mail: renata.ratai@bpbar.hu

  • az Oktatási Bizottság asszisztense
  • az ügyvédiskolával kapcsolatos ügyek intézése

  Klinghammer Diána

  Telefon: +36 1 353 0155/131 mellék, e-mail: oktatas@bpbar.hu

  • az Oktatási Bizottság asszisztense
  • az ügyvédiskolával kapcsolatos ügyek intézése
  • szakvizsgához szükséges és egyéb magyar nyelvű kamarai igazolások kiadása

1054 Budapest, Szemere utca 10/A. szám alatti iroda

 • FIGYELEM! A Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaival és nyilvántartottaival szemben bejelentést kizárólag teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy legalább saját kézzel aláírt papíralapú okiratban lehet előterjeszteni!

  Domonkos Melinda

  Telefon: +36 1 353 0155/116 mellék, e-mail: fegyelmi@bpbar.hu

  • a fegyelmi ügyek adminisztrációjának ellátása (“F” ügyszámú ügyek intézése)
  • folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás
  • a Fegyelmi Bizottság üléseinek szervezése

  Király Éva

  Telefon: +36 1 353 0155/114 mellék, e-mail: panaszok@bpbar.hu

  • vizsgálati ügyek adminisztrációjának ellátása (“V” ügyszámú ügyek intézése)
  • előzetes panaszok adminisztrációja
  • panaszosok és panaszlott ügyvédek személyes meghallgatásánál jegyzőkönyv vezetése
  • folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás

  Szili Andrea

1054 Budapest, Szemere utca 10., II. emelet alatti iroda

 • Vitos Szabolcs

  Telefon: +36 1 353 0155/132 mellék, e-mail: segitseg@ugyvedikamara.hu

  • technikai segítségnyújtás

  dr. Biricz Melinda

  Telefon: +36 1 353 0155/135 mellék, e-mail: szerkeszto@bpbar.hu

  • webes publikáció, interaktív weboldalak szerkesztése
  • online adatbázisok konfigurálása, menedzselése
  • a kamara heti hírlevelének szerkesztése
  • a kamarai honlap karbantartása
  • a kamarai konferenciákkal kapcsolatos ügyintézés