Szervezetünk

A Budapesti Ügyvédi Kamara köztestület, amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, önálló költségvetéssel rendelkezik. Kamaránk feladatait döntéshozó testületei, szervei, bizottságai és a kapcsolódó hivatal segítségével látja el. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet az ügyvédi kamara teljes tagsága alkot. Kamaránk irányító testületeit és tisztségviselőit négy évenként a közgyűlés választja.

A Budapesti Ügyvédi Kamara szervei: a közgyűlés, a küldöttgyűlés, az elnökség, a regionális fegyelmi bizottság, az etikai bizottság, a felügyelőbizottság, a felvételi bizottság, az összeférhetetlenségi bizottság, az oktatási bizottság, a nemzetközi kapcsolatok bizottsága, valamint a szociális és jóléti bizottság.

Ismerje meg szervezetünket!

Legfőbb testületek, tisztségviselők:

 • Kamaránk legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely az ügyvédi kamara tagjaiból áll. Az ügyvédi kamara közgyűlését az ügyvédi kamara elnöksége évente legalább egy alkalommal összehívja.

  A közgyűlés feladatai:

  – elfogadja a területi kamara alapszabályát,
  – megválasztja, beszámoltatja és visszahívhatja a területi kamara elnökét, a területi elnökséget, a bizottságokat, a bizottság tisztségviselőit és tagjait,
  – megválasztja és visszahívhatja a Magyar Ügyvédi Kamarába küldött tagokat,
  – elfogadja a költségvetést és a költségvetési beszámolót,
  – javaslatot tesz az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultakat érintő kérdésekben a Magyar Ügyvédi Kamarának, valamint
  – ellátja a területi kamara alapszabályában meghatározott egyéb feladatokat.

 • A Budapesti Ügyvédi Kamarát a tagok összessége által négy évenként választott vezető tisztségviselők és testületek irányítják.

  A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke:

  • dr. Tóth M. Gábor

  Főtitkára:

  • dr. Gyalog Balázs

  Elnökhelyettesei:

  • dr. Fügedi Szilvia
  • dr. Herczegh Zsolt
  • dr. Mile Attila István
  • dr. S. Szabó Péter

  Titkárai:

  • dr. Bajáky Tamás
  • dr. Görgényi Orsolya
  • dr. Molnár Adél
  • dr. Patyi Gergely
 • A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének tagjai az elnök, az öt elnökhelyettes, a főtitkár, a titkárok, valamint a megválasztott tagok. Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. Üléseit a kamara elnöke és főtitkára hívja össze.

  Az elnökség feladata:

  – összehívja a területi kamara közgyűlését, javaslatot tesz napirendjére, előkészíti a közgyűlés működését, megszervezi a közgyűlés határozatainak végrehajtását,előterjeszti az ügyvédi kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek,
  – előterjeszti a területi kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek,
  – eljár kamarai hatósági ügyekben,első fokon határoz az ügyvédi iroda taggyűlése határozatának felülvizsgálatáról,
  – kezdeményezheti az összeférhetetlenség megállapítását,
  – elbírálja a területi kamara elnökének a határozata elleni fellebbezést,
  – dönt a területi kamara tisztségviselőinek díjazásáról, valamint
  – elvégzi a közgyűlés és a területi kamara alapszabálya által meghatározott egyéb feladatokat.

  Az elnökség tagjai:

  • dr. Tóth M. Gábor
  • dr. Gyalog Balázs
  • dr. Fügedi Szilvia
  • dr. Mile Attila István
  • dr. S. Szabó Péter
  • dr. Bajáky Tamás
  • dr. Görgényi Orsolya
  • dr. Molnár Adél
  • dr. Patyi Gergely
  • dr. Berényi András
  • dr. Dékány Dóra
  • Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella
  • dr. Fluck Ákos
  • dr. György Ádám
  • dr. Hegedűs László
  • dr. Herczegh Zsolt
  • dr. ifj. Vég Tibor
  • dr. Kovács Zsófi
  • dr. Lakatos Péter
  • dr. Mile Adrienn Katalin
  • dr. Nahm Judit
  • dr. Reiniger Balázs
  • dr. Seenger Pál
  • dr. Szánthó Pál
  • dr. Szép Árpád Olivér
  • dr. Vida András
  • dr. Zárai Eszter
 • Vezető fegyelmi biztos:

  • dr. Horváth István

  Fegyelmi biztosok:

  • dr. Cech András
  • dr. Fábry György
  • dr. Finta Eszter Klára
  • dr. Kádár Balázs
  • dr. Komáromi Andrea
  • dr. Meskó Tamás Zsolt
  • dr. Vajda Szilvia

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint kötelezően létrehozandó bizottságok:

 • A területi kamarák a fegyelmi jogkör gyakorlására regionális fegyelmi bizottságot hoznak létre, amely elnökét tagjai közül maga választja meg.

  A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság tagjai:

  • dr. Géczi Zsuzsanna elnök
  • dr. Juhász M. Gábor elnökhelyettes
  • dr. Aczél Mariann
  • dr. Arányi György
  • dr. Balogh Zsolt
  • dr. Borsos Tamás
  • dr. Cseterics Krisztián
  • dr. Csontos Ferenc (kamarai jogtanácsos)
  • dr. Csukás Zsuzsanna (alkalmazott ügyvéd)
  • dr. Goda Tamás Gábor
  • dr. Halász Judit
  • dr. Horváth Orsolya
  • dr. Istvánfi Dániel
  • dr. Juhász Gertrud
  • dr. Kalló Péter
  • dr. Kovács Gabriella
  • dr. Kovács Nikolett
  • dr. Ladányi Tamás
  • dr. Molnár Dániel (kamarai jogtanácsos)
  • dr. Molnár Marcell
  • dr. Neszmélyi Emil Balázs
  • dr. Pálvölgyi Tamás
  • dr. Pfeifer Tamás
  • dr. Pink Marianna
  • dr. Rajki Márton
  • dr. Ress Erzsébet Rita
  • dr. Szűcs Imre Zoltán
  • dr. Váry Zalán
  • dr. Vince Júlia
  • dr. Zimmer Mátyás (kamarai jogtanácsos)
  • dr. Weisz Brigitta
 • Az Összeférhetetlenségi Bizottság lefolytatja a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke által kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárásokat, s ennek eredményeképpen – az általa vizsgált ügyekben – javaslatot tesz a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének. Az Összeférhetetlenségi Bizottság elnökből, valamint tagokból áll. Az egyes összeférhetetlenségi ügyekben eljáró tanácsot az Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke jelöli ki; eljárását az Összeférhetetlenségi Eljárás Szabályzata tartalmazza.

  Az Összeférhetetlenségi Bizottság tagjai:

  • dr. Kratochwill György elnök
  • dr. Mátyás Dénes
  • dr. Mikófalvi Ádám
  • dr. Stadler Endre
 • Az elnökből és három tagból álló Felügyelőbizottság a Kamara gazdasági és pénzügyi tevékenységét ellenőrzi. Az Felügyelőbizottság munkájáról köteles a közgyűlésnek beszámolni; a beszámolót írásban kell előterjeszteni.

  A Felügyelőbizottság tagjai:

  • dr. Radnai Éva elnök
  • dr. Balázs Dávid
  • dr. Mochnács Tamás
  • dr. Takács Gergely Tihamér

Alapszabály szerint létrehozható bizottságok:

 • Az elnökből és öt tagból álló Etikai Bizottság a Kamara tagjai között felmerülő etikai vitákban foglal állást. Az Etikai Bizottság munkájáról köteles a közgyűlésnek beszámolni; a beszámolót írásban kell előterjeszteni.

  Az Etikai Bizottság tagjai:

  • dr. Rácz G. Gábor elnök
  • dr. Bilkei-Gorzó Dávid
  • dr. Kovács Anna Mária
  • dr. Kussinszky Péter
  • dr. Németh Zoltán László
  • dr. Poprádi Péter
 • A Tagfelvételi Bizottság feladata, hogy a kamarai felvételi kérelmek elnökségi elbírálását előkészítse, s e hatáskörében az elnökség számára javaslatokat tesz.

  A Tagfelvételi Bizottság tagjai:

  • dr. Sándor Péter elnök
  • dr. Hajdu Apollónia
  • dr. Janklovics Ádám
  • dr. Kaliczka Alexandra
  • dr. Kiss Ráhel
  • dr. Krantz Orsolya
  • dr. Mátés Adrienne
  • dr. Sziklai Tamás
  • dr. Tran Dániel
 • A Kamara Oktatási Bizottsága elnökből, titkárból, valamint öt tagból áll. Feladata az ügyvédek szakmai továbbképzésének szervezése, valamint az ügyvédjelöltek – Kamaránk Ügyvédiskolájának keretei között történő – oktatása és szakvizsgára történő felkészítése. Az Oktatási Bizottság munkájáról beszámol a közgyűlésnek; a beszámolót írásban kell előterjesztenie.

  Az Oktatási Bizottság tagjai:

  • dr. Réczei Géza elnök
  • dr. Kovács Orsolya titkár
  • dr. Ésik Sándor
  • dr. Hajnal Emese
  • dr. Horog Dóra
  • dr. Nagy Krisztina
  • dr. Sáros Péter Csaba
 • A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát az elnök vezeti és Kamaránk külkapcsolatait ápoló tevékenységét három taggal látja el.

  A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjai:

  • dr. Jásdi Attila elnök
  • dr. Kun Péter
  • dr. László András Dániel
  • dr. Szecskay Katalin
 • A Szociális és Jóléti Bizottságot az elnök vezeti és tevékenységét három tag segítségével látja el.

  A Szociális és Jóléti Bizottság tagjai:

  • dr. Jánosi Barbara elnök
  • dr. Lomnici Katalin
  • dr. Pápay Szabolcs
  • dr. Polyák Dóra
 • Az Informatikai Bizottságot az elnök vezeti és tevékenységét három tag segítségével látja el.

  Az Informatikai Bizottság tagjai:

  • dr. Bálint Attila elnök
  • dr. Firtkó Tibor
  • dr. Halmos Péter
  • dr. Oszlánszki Zsanett