Felelősségbiztosítás

Az ügyvédnek professzionális tevékenysége közben a legnagyobb tőle elvárható gondossággal kell eljárnia ügyfele vagyoni érdekeinek védelmében is. Az ügyvéd még felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért, s csakis akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő.

Az ügyvédi tevékenységről 2017. évi LXXVIII. törvény szerint az ügyvéd a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései szerint felel. A Ptk. szerinti felelősség azt jelenti, hogy az ügyvéd a teljes magánvagyonával felelős az általa hivatása gyakorlása során okozott károkért.

Felelősségbiztosítás – érdek és kötelezettség

Napjainkban, különösen a gazdasági élettel összefüggő tevékenység körében, már nagyon komoly károkat okozhat egy esetleges figyelmetlenség, mulasztás is.  Az azonban sem méltányos nem lenne, sem az ügyfelek érdekét nem szolgálná, ha az ügyvédek az ilyen – sajnos a leggondosabb munka mellett sem teljesen kizárható – káreseményekért csakis magánvagyonukkal lennének felelősek: ez akár teljesen tönkre is tehetné az ügyvédet, más oldalról nézve pedig lehet, hogy a kárt szenvedett ügyfél nem nyerhetne teljes kártalanítást az ügyvéd – a bekövetkezett kárhoz képest csekélyebb – magánvagyonából. Ezért van szükség a kötelező ügyvédi felelősségbiztosításra.

Az ügyvédi törvény tehát előírja: az ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni és azt ügyvédi tevékenységének teljes tartama alatt fenntartani. Ez azt jelenti, hogy senki sem folytathat ügyvédi praxist érvényes felelősségbiztosítási fedezet nélkül. Tagjainak felelősségbiztosítási kötvényeit a Budapesti Ügyvédi Kamara ellenőrzi és nyilvántartja.

A felelősségbiztosítás mértéke

A felelősségbiztosítási fedezet legkisebb mértékét a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzata írja elő (9/2017. MÜK szabályzat). Az azonban már az ügyvédre van bízva, hogy – amennyiben nagy rizikóval járó tevékenységeket végez, mint pl.: jelentős értékű és bonyolult üzleti tranzakciókhoz vagy ingatlanügyekben nyújtott tanácsadás stb. – sokkal jelentősebb összegű felelősségbiztosítást kössön. Ennek célja természetesen az, hogy mind az ügyvéd, mind ügyfele biztosak lehessenek abban: egy esetlegesen bekövetkező, az ügyvéd tevékenységével összefüggő káresemény sem az ügyvédet, sem ügyfelét nem teszi anyagilag tönkre, és a biztosítás fedezi a tényleges károkat.

Az ügyvéd, ügyfele kérésére tájékoztatást ad felelősségbiztosítási fedezetének mértékéről.

 Ilyen szakmai felelősségbiztosításokat az ügyvédek, saját választásuk szerint, akár a maguk által létrehozott Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél vagy más általános profilú biztosítótársaságnál köthetnek.