Jogi nyilatkozat

A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) honlapjának használatára az alábbi általános feltételek vonatkoznak:

A használat feltételei

1. A honlapunkon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek jogi tanácsként. Olvasóink a saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helytállóságáról és konkrét jogi lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak ügyvéddel.

2. A BÜK minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.

3. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlapunk használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A BÜK nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.

4. A BÜK nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.

5. A BÜK Ügyvédkereső rendszerét azért működteti, hogy a nagyközönségnek legyen alkalma kiválasztani az igényeinek megfelelő és az adott ügytípusban jártas budapesti ügyvédet. Figyelemmel arra, hogy jelenleg nincs olyan egységes rendszer, amely minden egyes speciális jogágra posztgraduális képzést nyújtana és végzettséget bizonyítana, az Ügyvédkeresőben megadott szakterületi besorolás valamint az idegen nyelvtudás az ügyvédek saját nyilatkozatain alapulnak, azokat a BÜK nem kontrollálja és azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe a BÜK tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.

7. E használati feltételekre a Polgári törvénykönyv, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A honlappal kapcsolatos jogvitákra a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagosan illetékes fórum.

Copyright

8. Hacsak eltérően nem jelezzük, a felhasznált szöveges tartalom és grafikai megjelenés copyright tulajdonosa a BÜK. Saját, nem üzleti célú felhasználásra a honlap tartalma letölthető, feltéve, ha (i) annak forrásául a www.bpugyvedikamara.hu címet vagy a Budapesti Ügyvédi Kamarát megjelölik és (ii) a BÜK a letöltött anyag felhasználását nem tiltotta meg.

9. E honlap folyamatos másolása és/vagy annak teljes vagy részbeni tárolása vagy egyes elemeinek, grafikai megoldásainak vagy szöveges tartalmainak más honlapokba történő beépítése, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása kifejezetten tiltott.

2018. január 2.

Budapesti Ügyvédi Kamara