dr. Halász Bálint

Halász_BálintDr. Halász Bálint ügyvéd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányait megelőzően középfokú számítástechnikai szoftver-üzemeltető, majd felsőfokú számítástechnikai programozó képesítést szerzett. Elsősorban IT, infokommunikációs, adatvédelmi, iparjogvédelmi és szerzői jogi ügyekben nyújt tanácsot és lát el peres és peren kívüli képviseletet külföldi és magyar ügyfelek részére. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskola által szervezett jogi informatika képzésben megszerezte az abszolutóriumot, kutatási témája a domain nevekkel összefüggő alternatív és egyéb vitarendezési megoldások. Rendszeresen publikál adatvédelmi és IT témákban, többek között az Infokommunikáció és Jog c. folyóiratban, valamint magyar és angol nyelvű lapokban, internetes portálokon és blogokon, így például a domainabc.hu Szakértő válaszol c. rovatában.

Tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának, a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, a Magyar Védjegy Egyesületnek, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek, a Magyar Versenyjogi Egyesületnek, a Licensing Executive Society-nek (LES), valamint a Szellemi Tulajdon Oltalmára Létesült Nemzetközi Egyesület (AIPPI) Magyar Csoportjának. Magyarul, angolul és németül beszél.

Domain nevekkel kapcsolatos jelentősebb publikációi és előadásai:

  • A védjegytörvény magyarázata c. könyv – a domain nevekről szóló fejezet (HVG-ORAC, Budapest, 2014).
  • Általános domain neveket tartalmazó védjegybejelentések (Magyar Iparjogvédelmi Egyesület konferenciája, 2012. október 16., előadás)
  • Összefoglaló a .eu domén viták gyakorlatáról (domainabc.hu, 2012. szeptember 19.)
  • Visszaélések domain nevekkel: bevált módszerek, új jelenségek és a lehetséges válaszok (Infokommunikáció és jog, 2007. augusztus)
  • A .eu domain egyes kérdései (Infokommunikáció és jog, 2005. augusztus)
  • A .com, .net, .org és egyéb általános felső szintű domain nevekkel kapcsolatos vitarendezési eljárások (záródolgozat, 2004).