dr. Koczka Erika

dr_Koczka_ErikaÜgyvédként több mint egy évtizede foglalkozom adatvédelmi joggal, tekintettel arra, hogy az adatvédelem elválaszthatatlanul kapcsolódik az informatikai, munkajogi, beszerzési és marketing szerződésekhez.
Ez idő alatt számos adatvédelmi projektben vettem részt, adtam tanácsot, tartottam adatvédelmi tréninget vagy közreműködtem adatvédelmi megfelelés projektben. Gyakorlatom van adatvédelmi szabályzatok kidolgozásában, kötelező erejű vállalati szabályozások (BCR) jóváhagyatásával, harmadik országba történő adattovábbítás esetén alkalmazandó EU Model Szerződések megkötésével és hatósági adatvédelmi audittal kapcsolatban is.
Adatvédelmi és információbiztonsági szakjogászi végzettséggel is rendelkezem.
Az Ügyvédakadémiai oktatásban részt vesznek dr. Kéri Ádám, dr Liber Ádám, dr. Laki Lajos és dr. Amigya Andrea kollegák.

A fő cél az ügyvéd kollégák általános adatvédelmi ismereteinek bővítése.
Ennek keretében a megbízók adatkezeléssel járó ügyleteire, és az ügyvédi működést érintő adatvédelmi kötelezettségekre vonatkozó ismeretek megalapozása illetve elmélyítése. Mivel az ügyvédi titok és a személyes adatok jórészt egymást fedő kategóriák, az ügyvédi titoktartási kötelezettséget az adatvédelmi szabályozás tükrében vizsgálnánk gyakorlati példákkal alátámasztva.

Az előadásokon és a kapcsolódó anyagok kidolgozásán túl érdemes lenne egy adatvédelemmel kapcsolatos fórumot működtetni, különös tekintettel az idén május 25-étől alkalmazandó EU Adatvédelmi Rendelet értelmezésével, alkalmazási problémáival kapcsolatban.

Két szintű oktatásban gondolkodunk. Az első időszakban az általános, alapozó adatvédelmi ismeretekre koncentrálnánk, majd az év második felében bizonyos részletkérdésekre, illetve a gyakorlatban azóta felmerült speciális kérdésekre is kitérnénk.