dr. Kovács Szabolcs

dr_Kovács_Szabolcs1992-1995 között a Deutsche Bank AG ösztöndíjasaként Németországban tanultam és megszereztem a “Bankkaufmann”-i (banki üzemgazdász) végzettséget.

1995-2000 között a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara hallgatója voltam, ahol 2000 évben szereztem diplomát.

2000-2004 között ügyvédjelöltként, majd rövid ideig ügyvédként a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa voltam.

2004 évben alapítottam meg a Kovács Szabolcs Ügyvédi Irodát, amely a Kovács Kázmér Ügyvédi Társulás tagja.

Szűkebb szakterületemnek tekintem a kártérítési és biztosítási jogot, az ilyen tárgyú perekben jellemzően a károsultat, illetve a biztosítottat képviselem.

A Magyar Ügyvédi Kamara által delegált tagja vagyok a CCBE – Conseil des Barreaux Européens (Európai Ügyvédi kamarák Tanácsa) biztosítási munkacsoportjának.  2016 évben a Business Law in Hungary (Patrocinium Kft.) kötet kártérítési és biztosítási jogi fejezetének a társszerezője voltam.

A szerződéses és szerződésen kívüli kárfelelősség tárgykörű csoportban gyakorlatorientált párbeszéd jellegű konzultációkat képzelek el, ami nemcsak az új Ptk. rendelkezései alapján esetlegesen felmerülő gyakorlati nehézségekre fókuszál, hanem ami magába foglalja az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban jelentkező kártérítési relevanciájú egyes kérdéseket.