dr. Mihály Katalin

dr_Mihály_KatalinAz ügyvéd feladatai a fizetésképtelenségi eljárásokban tematika kapcsán dr. Mihály Katalin ügyvéd fizetésképtelenségi szakjogászként 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Állandó ügyfelei között tudhat több, a felszámolási szakmában évtizedek óta működő, a válság-management területén tanácsadói tevékenységet is kifejtő felszámoló szervezetet, több száz csőd és felszámolási eljárásban működött közre jogi szakértőként, nem csak a felszámoló szervezetek, hanem hitelezők és adósok jogi képviseletét is ellátva. Öt éve készíti fel az ügyvédjelölteket kis csoportos szeminárium keretében a fizetésképtelenségi eljárásokban való ügyvédi közreműködésre.

Az Ügyvédakadémián az előadások célja:

  • a kollégák segítése a területet érintő jogszabály-változások értelmező feltárásával, szükség esetén a jogalkotóval, a bírói kar fizetésképtelenségi csoportjaival konzultálva,
  • a terület egyes kiemelt és a kollégák érdeklődésére számot tartó témáihoz kapcsolódó kérdéskörök (pl. csődegyezség, felszámolási eljárás elrendelése, hitelbiztosítékok, vagyonkimentések, vezető tisztségviselők, tagok felelőssége, kifogások, felszámolási mérlegekkel szembeni jogorvoslatok) kimerítő jellegű feldolgozása a bírói joggyakorlat elemzésével,
  • a lehetőségekhez képest az előadásokon a csoportban résztvevő kollégák előzetes problémafelvetéseit, kérdéseit, jogeseteit is feldolgoznánk,
  • igény esetén más területek szakértőit is bevonnánk a konzultációba; például számviteli szakértőt a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet feltárásához szükséges beszámolók elemzéséhez, a felszámolók által készített közbenső mérlegekkel, felszámolási zárómérlegekkel szembeni jogorvoslathoz szükséges számviteli ismeretek elsajátításához.