dr. Prokopovitsch László

Prokopovits_László2000-ben végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Már egyetemi éveim alatt is ügyvédi irodában dolgoztam gyakornokként, majd diplomám megszerzése után ügyvédjelöltként, főleg perjogi területen. Jogi szakvizsgám letétele után, 2004-ben alapítottam meg saját ügyvédi irodámat, amelyben a mai napig dolgozok. Főként német, holland és spanyol érdekeltségű gazdasági társaságok polgári – gazdasági ügyeivel és peres ügyekkel –nem kis részben közigazgatási peres ügyekkel – foglalkozom. Az ügyvédi iroda elsősorban polgári, gazdasági ügyekkel, ezen belül is ingatlannal kapcsolatos ügyekkel, valamint peres és cégügyekkel foglalkozik. Többször tartottam oktatást a Spar, Allianz, és egyéb multinacionális vállalatok jogászainak perjogi, illetve eljárásjogi témában. Eljárásjogászként nemcsak tudományos és oktatói munkámban, de mindennapi ügyvédi tevékenységem során is a perjog alapvető szabályainak megismertetésére és betartására/betartatására törekszem. Gyakorló ügyvédként rendkívüli figyelemmel kísérem az új eljárási kódexre tekintettel jelenleg is forrásban lévő perjog most alakulóban lévő új bírói gyakorlatát, és annak változásait.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszékén 2000 óta oktatok előbb PhD hallgatóként, majd óraadó tanárként. Felsőoktatásban emellett a Nyugat- Magyarországi Egyetem Geoinformatikai karán 2003-tól 2008-ig Polgári peres és Polgári nemperes eljárások tantárgyakat oktattam. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszékének 2000. évtől kezdődően oktatója vagyok, melynek keretében Polgári peres eljárások és Polgári nemperes eljárások tantárgyakat oktatok a kar hallgatóinak.

PhD absulotoriumomat 2009-ben szereztem meg.

Két munkabizottságban is tevékenykedve, több albizottság vezetőjeként aktívan részt vettem az új polgári perrendtartás szakmai előkészítésében, mely szakmai munka a Varga István és Éless Tamás szerkesztésében megjelent „Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára” című munkában öltött testet.

Publikációk:

  • A közigazgatási bíráskodás kialakulásának hazai tapasztalatai – in Codificatio processualis civilis Studia in Honorem Németh János – Budapest 2013.
  • Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára – szerk.: Varga István Éless Tamás – HVG ORAC – VI.,XV-XXI. fejezet
  • Polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja – szerk.: Varga István – HVG ORAC – társszerző