dr. Sándor István

dr_Sándor_IstvánSándor István ügyvéd és habilitált egyetemi docens az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogi Tanszékén, valamint óraadó a KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékén. A pályafutása során számos külföldi egyetemen (Bécs, Padova, Berlin, Trier, Göttingen, Groningen, Helsinki) és kutatóintézetben (Leopold-Wenger-Institute für Rechtsgeschichte, Institute of Advanced Legal Studies, Institut suisse de droit comparé) folytatott kutató tevékenységet.

2015 óta rendszeresen tart előadásokat a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának „Bizalmi Vagyonkezelő“ szakirányú továbbképzési szakán „Bizalmi vagyonkezelés alapjai“, „Bizalmi vagyonkezelés joga“ és „Trust-ok nemzetközi gyakorlata“ című tárgyakból. Ezen túlmenően az elmúlt években különböző hazai szakmai fórumokon, konferenciákon, továbbképzéseken tartott előadást a bizalmi vagyonkezelés témakörében, valamint számos külföldi nemzetközi konferencia meghívott előadója volt ebben a tárgykörben (Athén, Brno, Kolozsvár, Kuala Lumpur, Limerick, Lisszabon, Lyon, San Marino, Szingapúr, Tbiliszi, Urbino, Varsó, Vilnius).

Számos elméleti és gyakorlati kézkönyv, tanulmány szerzője, társzerzője. 2017-ben második kiadásban jelent meg A bizalmi vagyonkezelés és a trust című jogtörténeti és összehasonlító jogi monográfiája, amelynek angol nyelvű változata Fiduciary Property Management and the Trust címmel került publikálásra 2015-ben. Társszerzője a 2014-ben megjelent A bizalmi vagyonkezelés című kézkönyvnek, melynek második kiadása várhatóan idén tavasszal jelenik meg. Ő írta a Kluwer Law International kiadásában megjelent International Encyclopaedia of Laws magyarországi fejezetét a vagyonjog és a trust-ok joga tárgykörben, amit Property and Trust Law in Hungary címmel önálló monográfiaként is megjelentetett a kiadó.