dr. Subasicz Éva

dr_Subasicz_Éva1987 és 1990 között az Államigazgatási Főiskola hallgatója voltam, igazgatásszervező diplomát szereztem. Ezzel párhuzamosan, illetve azt követően 1990 és 1994 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytattam tanulmányaimat, jogi diplomám megszerzését követően 1997-ben szakvizsgáztam. Ügyvédi tevékenységemet 1997. évtől gyakorlom, előbb egyéni ügyvédként, a későbbiekben ügyvédi iroda keretében. 1998-tól 2006-ig folyamatosan tevékenykedtem az emberi jogok, ezen belül a nők és gyermekek jogainak védelme érdekében. Az Alkotmány- és Jogpolitikai Intézetnél létrehozott programiroda vezetőjeként konkrét peres és nemperes eljárásokban láttam el képviseletet, az iroda feladata volt a hatályos jogi szabályozás feltárása és a különböző konferenciákon való részvétel, a szakmai tapasztalatok közvetítése mind a jogalkalmazók, mind a jogalkotók felé. Felkérésre az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Károli Gáspár Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Karán meghívott oktatóként speciális kollégiumot vezettem családjogi témában. Részt vettem a Magyar Helsinki Bizottság, illetve az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal munkájában is.

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében családjogi szakjogász képzésen 2013-ban szereztem meg a diplomámat. Mediátorként 2011-ben végeztem. Jelenleg az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében a gyermekjogi szakjogász képzésben veszek részt.

A családjogi csoportban kifejezetten gyakorlatorientált konzultációt képzelek el, amely elsődlegesen a családjogi könyv hatályba lépése óta kialakított bírói gyakorlat elemzésére vonatkozik, magába foglalva azokat az ügyeket is, amelyeknek nemzetközi vonatkozásai vannak. Fontosnak tartom, hogy a családjogon túl kitekintsünk olyan kapcsolódó szakmai kérdésekre, mint pl. könyvvizsgáló szakértők, igazságügyi pszichológus szakértők tevékenysége, valamint az alternatív vitarendezések lehetőségeire. Célom az, hogy a családjogi csoport munkája azon kollégák számára is hasznos legyen, akik nem a mindennapok szintjén foglalkoznak családjoggal, de azon kollégák számára is nyújtson további szakmai elmélyülési lehetőséget, akiknek kifejezetten ez a szakterülete.