Beiratkozás

Az ügyvédjelöltek képzésen való részvétele kötelező, tanév végi záróvizsgák eredményes letétele a szakvizsgára bocsátás előfeltétele. A beiratkozás a Kamara honlapján keresztül online történik. Ügyvédiskolánk számít a jelölteket foglalkoztató ügyvédek és irodák közreműködésére abban, hogy az ügyvédjelöltek az adott képzési idényre beiratkozhassanak és minden egyes előadáson részt vehessenek.

Az alábbi információk a 2019-2020. tanévre vonatkoznak. További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

ÜGYVÉDISKOLA

Beiratkozási információk

2019-2020

Az Ügyvédiskola megkezdésének és a képzésen való részvételnek feltétele az, hogy az ügyvédjelölt az adott képzési idényre beiratkozzon.

A beiratkozási határidő: 2019. október 1.

Beiratkozási információk az I. évfolyamos hallgatók részére

A beiratkozás a Kamara honlapján keresztül online történik. Esetleges technikai akadály vagy más jellegű akadályoztatás esetén kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a BÜK oktatási ügyekkel megbízott munkatársával, Kamenszky Katalinnal (e-mail: oktatas@bpbar.hu, telefon: 06-1-353-0155/131. mellék).

Beiratkozás az I. évfolyamos hallgatók részére
2019. szeptember 2. napjától elérhető

Az I. évfolyamra beiratkozók az online beiratkozás során megkapják az ún. beiratkozási kódjukat. Ez egyben a beiratkozás elfogadásának minősül. Ezt a kódot meg kell jegyezni, mert azon az ún. munkalapon, amelyet az előadás megkezdésekor kapnak, fel kell tüntetni. E munkalap a jelenlét igazolására szolgál.

Kérjük, hogy beiratkozáskor olyan e-mail címet adjanak meg, melyen a küldeményeket napi rendszerességgel olvassák. Ha az e-mail címük és más elérhetőségük a képzési idényben változna, azt a fenti e-mail címen és/vagy telefonszámon haladéktalanul szíveskedjenek bejelenteni.

A beiratkozást a BÜK Oktatási Bizottsága csak akkor fogadja el, ha azt határidőben teljesítették.

Az I. évfolyam képzése 2019. október 1. napján évnyitó előadással kezdődik, melynek pontos időpontjai: 

– az 1-6. csoport számára 16:00 és 17:00 óra között,

– a 7-12. csoport számára pedig 17:30 és 18:30 óra között.

Az évnyitó előadást dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke tartja a BÜK Dísztermében.

A képzés gyakorlatiassá tétele érdekében 25-35 fős tancsoportokat alakítunk ki mindkét évfolyamon, de az I. évfolyamon lesznek ún. plenáris előadások is. Ezek pontos időpontja és helyszíne a tantervből ismerhető meg. Az előadások tervezett időpontjai és témái már most is olvashatók “Csoportbeosztás, előadások” oldalon az “Előadások időpontja, tematikája” résznél.

A tantervben, illetve az egyes foglalkozások helyszínét illetően előfordulhatnak változtatások. Ezekről azon az e-mailen fognak tájékoztatást kapni, melyet levelezési címükként megadnak. Kérjük, hogy az előadást megelőző napon levelezőrendszerükben ellenőrizzék, nem küldtünk-e tájékoztatást az esetleges változásról. Kérjük, hogy ezt valamennyi előadás előtt tegyék meg.

Évközi csoportváltoztatásnak csak az Oktatási Bizottság előzetes engedélyével van helye, melyet csak alapos indok esetén ad meg.

Beiratkozási információk a II. évfolyamos hallgatók részére

A II. évfolyam hallgatói az előző képzési ciklus megkezdésekor kapott beiratkozási kód alapján űrlap benyújtása nélkül, kizárólag online módszerrel iratkozhatnak be.

A II. évfolyamosok esetén, amennyiben az előző tanévhez képest eddig be nem jelentett bármilyen változásra került sor, azt a beiratkozással egyidejűleg be kell jelenteni.

Beiratkozás a II. évfolyamos hallgatók részére
2019. szeptember 2. napjától elérhető

 A tantervben, illetve az egyes foglalkozások helyszínét illetően előfordulhatnak változtatások. Ezekről azon az e-mailen fognak tájékoztatást kapni, melyet levelezési címükként megadnak. Kérjük, hogy az előadást megelőző napon levelezőrendszerükben ellenőrizzék, nem küldtünk-e tájékoztatást az esetleges változásról. Kérjük, hogy ezt valamennyi előadás előtt tegyék meg.

Évközi csoportváltoztatásnak csak az Oktatási Bizottság előzetes engedélyével van helye, melyet csak alapos indok esetén ad meg.

Hiányzások igazolása

A képzési eseményeken való részvétel kötelező. Igazolatlan hiányzásnak nincs helye. Igazolatlan hiányzás esetén az ügyvédjelölt nem tehet záróvizsgát. A 15 percen túli késés hiányzásnak minősül!

Igazoltnak az a hiányzás minősül, amelynek igazolását az Oktatási Bizottság elfogadta, vagy amely igazolásról 5 napon belül nem tett el nem fogadó nyilatkozatot. Igazolt hiányzásra tanévenként legfeljebb 3 alkalommal kerülhet sor. Az elmulasztott előadást igazolás esetén is pótolni kell, ha az elmulasztott előadás megtartására egy másik csoport számára még sor kerül. A hiányzás pótlását legkésőbb a pótlást megelőző napon az oktatas@bpbar.hu e-mail címre a név, a beiratkozási kód és az elmulasztott foglalkozás megjelölésével be kell jelenteni.

Kérjük, hogy az esetleges hiányzások igazolásait a hiányzás napját követő naptól számított 5 napon belül juttassák el az oktatas@bpbar.hu e-mail címre.

Háromnál több igazolt hiányzás a záróvizsga letételének akadálya, de a Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága kérelemre, méltánylást érdemlő esetben háromnál több hiányzás esetén is lehetővé teheti a záróvizsga letételét. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy munkaköri elfoglaltság vagy más képzésen való részvétel nem minősül különleges méltánylást érdemlő esetnek!