Szervezeti, személyzeti adatok

 • A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 • A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 • A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 • A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 • Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 • A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

  • Nincs ilyen adat!
 • A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

  SZÉKHÁZ Kereskedelmi és Beruházási Kft.

  • székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7.
  • telefon: +36 1 353 0155
  • telefax: +36 1 332 1385
  • főtevékenység: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  • képviseli: Örkényi Ferenc ügyvezető

  JogTudorPlusz Ügyvédi Szolgáltató Kft.

  • székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 7.
  • telefon: +36 1 353 0155
  • telefax: +36 1 332 1385
  • e-mail: jogtudorpluszkft@bpbar.hu
  • főtevékenység: Összetett adminisztratív szolgáltatás
  • képviseli: Takács Dániel ügyvezető

 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

  • Nincs ilyen adat!
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

  • Nincs ilyen adat!
 • A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

  Pesti Ügyvéd

  • a szerkesztőség vezetője: a kamara mindenkori elnöke
  • kiadja: Manager Invest Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
 • A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

  Igazságügyi Minisztérium

  Magyar Ügyvédi Kamara