Nemzetközi kapcsolatok

Kamaránk rendkívül fontosnak tartja, hogy tagjai szoros kapcsolatot ápoljanak külföldi kollégáikkal. A globalizáció korszakában a világ egyre kisebbé válik a kereskedelem, információáramlás és a technológia fejlődése miatt. Az ügyvédek közötti szoros kapcsolattartás világszerte hatékony eszköz a globalizációs problémák és kihívások leküzdésére. Az ügyvédek a dinamikus változások kezeléséhez szükséges információkhoz nemzetközi kapcsolataik ápolásán keresztül jutnak.

A nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatokat a Budapesti Ügyvédi Kamara Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága látja el a Kamara elnökségével szorosan együttműködve.

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának feladatai

 • nemzetközi kapcsolatok keresése, létrehozása, fenntartása
 • tájékoztatás a Kamara nemzetközi kapcsolatairól
 • az ügyvédek szakmai tevékenységének nemzetközi szintű felügyelete
 • a Kamara tagjainak tájékoztatása az ügyvédek világszerte zajló szakmai tevékenységéről
 • javaslattétel a Budapesti Ügyvédi Kamarának kétoldalú nemzetközi szakmai kapcsolatok létrehozására
 • nemzetközi szakmai konferenciák és szemináriumok szervezése és támogatása
 • részvétel nemzetközi szakmai konferenciákon, szemináriumokon, az ott gyűjtött tapasztalatokkal kapcsolatos szakmai oktatás, tájékoztatás szervezése a kamarai tagok számára
 • nemzetközi szakmai képzések figyelemmel kísérése és a tagok tájékoztatása ezekről a lehetőségekről
 • a Budapesti Ügyvédi Kamara képviselete a kamara elnökének felkérésére kétoldalú nemzetközi találkozókon, konferenciákon, szemináriumokon.

A Bizottság 2018-2022-es évekre elfogadott programja

A Kamara nemzetközi tevékenységének erősítése

A Bizottság a Kamara nemzetközi aktivitását elsősorban:

 • a létező kamaraközi kapcsolatok fenntartása, illetve tartalommal való feltöltése
 • további kétoldalú megállapodások megkötése
 • a nemzetközi konferenciákon való részvétel, saját konferenciák szervezése
 • külföldi kamarai delegációk és egyéb nemzetközi szervezetek képviselőinek fogadása útján kívánja megvalósítani.

A Kamara tagjainak bevonása a nemzetközi kamarai közéletbe

A Bizottság a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése és ápolása érdekében:

 • a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő fogékony ügyvédi irodákat felkeresi annak érdekében, hogy bevonja őket a bizottság munkájába
 • a Kamara tagságát folyamatosan tájékoztatja nemzetközi eseményekről, konferenciáról az ezeken való részvétel ösztönzése céljából.

A Kamara saját adminisztrációjának erősítése a nemzetközi kapcsolatok területén

A Bizottság a létező és jövőbeni külügyi kapcsolatok fenntartása és megkönnyítése érdekében:

 • elkészíti és folyamatosan frissíti a külföldi kamarai kapcsolatok listáját
 • a tagság tájékoztatása érdekében a kamara honlapjának vonatkozó részét folyamatosan frissíti
 • központosítja a Kamara külügyi levelezését.

A Budapesti Ügyvédi Kamara nemzetközi kapcsolatainak rendszere

A Kamara jelenleg közvetlenül és közvetve az alábbi főbb nemzetközi szervezetekben van jelen:

 • CCBE (Conseil des Barreaux Européens, Európai Kamarák Tanácsa)
 • IBA (International Bar Association, Nemzetközi Ügyvédi Kamara)
 • UIA (Union Internationale des Avocats, Ügyvédek Nemzetközi Uniója)
 • AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats, Fiatal Ügyvédek Nemzetközi Egyesülete)
 • AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Nemzetközi Egyesület a Szellemi Tulajdon Védelméért).

A fentieken túlmenően, a Budapesti Ügyvédi Kamara folyamatosan keresi az alkalmakat hosszú távú együttműködés kialakítására társ ügyvédi kamarákkal és más jogász-szervezetekkel. Szoros együttműködésben állt a Kanadai Ügyvédi Kamarával, mely szakmai gyakorlati támogatásban is részesítette, valamint 2006-ban Együttműködési Megállapodást kötött a Midland Circuit-tel (Egyesült Királyság).

Nemzetközi szervezetek elérhetősége

Nemzetközi kapcsolataink gondozói

Dr. Szecskay András, a Budapesti Ügyvédi Kamara egykori elnökhelyettese, aki emellett a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese hasonló feladatkörrel, a CCBE magyar delegációjának vezetője és az UIA-nak vezetőségi tagja. E feladatában a Budapesti Ügyvédi Kamara nemzetközi kapcsolatokért felelős jelenlegi elnökhelyettese, dr. S. Szabó Péter segíti. Dr. Köves Péter, a Budapesti Ügyvédi Kamara volt elnökhelyettese – aki a CCBE-nek 2006-ban második elnökhelyettese, 2007-ben első elnökhelyettese, majd 2008-ban elnöke volt, tovább jelenleg az IBA szervezetében a Magyar Ügyvédi Kamara képviselője – szintén aktív résztvevője és támogatója a budapesti ügyvédek nemzetközi életének.

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjai örömmel állnak a kollégák szíves rendelkezésére és nyújtanak további, részletes tájékoztatást a Budapesti Ügyvédi Kamara nemzetközi kapcsolatairól az international@bpbar.hu e-mail címen.

Az ügyvédi kamarák képviselőinek 2020. február 21. napján, Bécsben tartott konferenciáján kiadott, a bírói kar és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása érdekében tett intézkedésekről szóló nyilatkozata ITT olvasható.