Integráció

A Budapesti Ügyvédi Kamara számára fontos, hogy mindenki, aki más pályáról érkezik, alapos ismereteket szerezhessen az ügyvédi hivatásrenddel kapcsolatos kötelezettségekről és feladatokról. Fontos, hogy azokat a gyakorlati tudnivalókat is megismerhessék a Kamaránkhoz csatlakozni kívánók, amelyek elengedhetetlenek a sikeres ügyvédi praxishoz.

Tájékoztatjuk a más pályáról érkező kollégákat, hogy a színvonalas ügyvédi működés elősegítése érdekében a Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága az alábbi előadássorozat látogatását ajánlja. Az előadások 9 órakor kezdődnek, helyszínük a BÜK Protokoll terme.

2020. szeptember 8.

Az összeférhetetlenség kérdései az ügyvédi tevékenység során

dr. Géczi Zsuzsanna

2020. szeptember 15.

Ügyvédi megbízás – az ügyvédi tevékenység alapvető szabályai az Üttv. és a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat rendelkezéseiben

dr. Halász Judit

2020. szeptember 17.

Informatikai ismeretek az ügyvédi tevékenység gyakorlásához

dr. Hajnal Emese

2020. szeptember 22.

Ingatlanjog

dr. Izsák Orsolya

2020. szeptember 29.

Az ügyvédi letét- és pénzkezelés szabályai, a 2017. évi LIII. törvény ügyvédekre vonatkozó rendelkezései

dr. Molnár Marcell

Az előadók készséggel válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Az előadások anyaga a Felvételi Bizottság előtti beszámoló részét képezi. Kérjük a kollégákat a részvételre!

Előadásanyagok

dr. Géczi Zsuzsanna: Az ügyvédi hivatás legfőbb alapértékei – Függetlenség, összeférhetetlenség, titoktartási kötelezettség

dr. Halász Judit: Ügyvédi tevékenység, megbízás és meghatalmazás

dr. Hajnal Emese: Informatikai ismeretek az ügyvédi tevékenység gyakorlásához

dr. Izsák Orsolya: Ingatlanjog

dr. Molnár Marcell: Az ügyvédek letét- és pénzkezelésével kapcsolatban támasztott etikai követelmények, az ügyvédi letét jelene és jövője