Új választás 2019

A BÜK elnöksége a Kamara Etikai Bizottságának elnöke, a Tagfelvételi Bizottságának két tagja, valamint a Szociális- és Jóléti Bizottságának két tagja megválasztása céljából új választást tűz ki és a választói közgyűlést 2019. november 20. napján 9:30-ra összehívja. A választói közgyűlés helye a Kamara székháza (1055 Budapest, Szalay utca 7.). Határozatképes a közgyűlés, ha azon a Kamara tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása szempontjából a közgyűlés megnyitásának időpontja az irányadó. Határozatképesség esetén a szavazatok leadására 18:00 óráig van lehetőség.

Határozatképtelenség esetén a megismételt választói közgyűlés időpontja 2019. december 2. napja, 8:00 órától 18:00 óráig. Helye a BÜK Székháza. A megismételt választói közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az elnökség a 2019. október 7-én tartandó elnökségi ülésen megállapította a jelöltlistát, és döntött a Szavazatszámláló Bizottság létszámáról, felállításáról és tagjainak megválasztásáról.

Tájékoztató dokumentumok

Meghívó az új választást lebonyolító választói közgyűlésre

Jelöltlista

Határozat a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

A határozatképtelen választói közgyűlés jegyzőkönyve

A Budapesti Ügyvédi Kamara Választási Bizottságának 1/2019. (XII. 03.) számú határozata a választás eredményének megállapításáról

Névjegyzékek

Névjegyzék a kamara választásra jogosult, valamint választható tagjairól (frissítve: 2019. november 29.)