Üvegzseb

Pénzügyekről, magunknak

Köztestületünk a budapesti ügyvédek által befizetett tagdíjakból gazdálkodik. Költségvetésünket a választott Elnökség dolgozza ki és terjeszti a valamennyi tag által alkotott kamarai Közgyűlés elé, amely azt elfogadja.

Ez olyan nagy létszámú szervezetnél azonban, mint amilyen a Budapesti Ügyvédi Kamara, természetes állapot, hogy még a közös dolgaink iránt érdeklődő kollégák közül sem vesz részt mindenki a Közgyűlésen. A Budapesti Ügyvédi Kamarának, az előttünk álló feladatok megoldásához nagy szüksége van tagjainak a kellő tájékozódáson alapuló támogatására. Éppen ezért hoztuk létre az Üvegzseb rovatot, ahol tagjaink – a költségvetést elfogadó közgyűlési anyagok között már közzétett pénzügyi csomag információin túlmenően – éves bontásban megtekinthetik, mely szerződések alapján mire, mennyit és hogyan fordít befizetett tagdíjaikból a Kamara szervezete.

Szerződések

 • A Budapesti Ügyvédi Kamara szerződéseinek listája (2020.08.05.)

  A Budapesti Ügyvédi Kamara megbízási szerződéseinek listája (2020.08.05.)

  A Székház Kft. szerződéseinek listája (2020.08.05.)

  Megbízási szerződés az OÜNy szinkronizációval kapcsolatos fejlesztési támogatási szolgáltatás nyújtása tárgyában – BÜK – KEYSERVE Kft. (2018.10.03.)

 • A JogTudor program tudástartalmaihoz részint nyomtatott termékek formájában, részint az online jogi adatbázison keresztül több, mint 9000 tevékenységfolytató kollégánk rendelkezik hozzáféréssel.

  A kamara elnöksége – az érintett kiadóktól történt előzetes ajánlatkérés eredményeképpen – 2017. december 4-én úgy döntött, hogy az ügyvédi tevékenységet végzőknek az új polgári perrendtartás hatálybalépésével egyidejűleg több kiadvány hozzáférhetővé tételével nyújt támogatást.

  Nyomtatott szakkommentárok kedvezményes beszerzésének támogatása:

  A Wolters Kluwer “kodifikátori” (szerkesztő: Wopera Zsuzsa) vagy a HVG-ORAC “szakértői” (szerkesztő: Varga István) Pp. kommentárok egyikére. A BÜK az “aktív” nyilvántartottak számára történő kedvezményes flottaszállításban egyezett meg a két kiválasztott kiadóval. Elnökségünk a 4.500 Ft-os önrész feletti költségtérítésnek a kamara általi átvállalását támogatta.

  Elektronikus Pp. iratmintatár, illetve kommentár: 

  A Jogtudor nagy mélységű elektronikus jogi adatbázisba való beillesztés céljából 15 millió forint + ÁFA összegért beszerezte a HVG-ORAC 388, szerkeszthető mintát tartalmazó elektronikus polgári eljárásjogi iratmintatárát (Szerkesztő: Varga István és Gelencsér Dániel).

  Külön térítés nélkül a Jogtudor elektronikus adatbázis részét képezi a Petrik Ferenc által szerkesztett, főként bírók által írt ún. “kapcsos” Pp. kommentár.

  A tevékenységfolytató nyilvántartottaknak tehát két nyomtatott és egy elektronikus új Pp. “nagykommentár”, valamint egy elektronikus Pp. iratmintatár áll rendelkezésére.

  A kamarai jogtanácsosok csatlakozása a Jogtudor elektronikus jogi adatbázisához:

  Az Üttv. nyomán több, mint 1600 fővárosi jogtanácsos és jogi előadó kamarai felvételére került sor. A BÜK az ő számukra is biztosítja a JogTudor nagymélységű elektronikus jogi adatbázis szolgáltatást, amelynek szolgáltatója a HVG-ORAC kiadó.

  A 2018. december 31-én lejáró szolgáltatói szerződés módosítására 2017. december 17-én került sor.

  HVG-ORAC – BÜK JogTudor szerződés jogtanácsosi kiegészítés

  A bővítés költsége 6,3 millió forint + ÁFA volt. Ezzel a budapesti kar minden aktív tevékenységfolytatója (kb. 9000 fő) számára elérhető elektronikus jogi adatbázis 2018. évi bruttó költsége 98,2 millió forint.

  HVG-ORAC – BÜK JogTudor szerződés hosszabbítás a 2019-es évre (2018. december 19.)

  HVG-ORAC – BÜK JogTudor szerződés hosszabbítás a 2020-as évre (2019. december 13.)