Továbbképző intézetek

Az Ügyvédiskolai program harmadik évfolyama a kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam, melyet az ELTE JOTOKI vagy a PPKE Deák Intézete szervez. A felkészítő tanfolyamok figyelembe veszik, hogy valamennyi jelöltnek azonos tárgyakból kell jogi szakvizsgát tenni, függetlenül attól, hogy melyik jogi szakterületen folytatott gyakorlatot. Ismerje meg a képzést szervező Intézetek tanfolyami tematikáját és a beiratkozáshoz, tanrendhez kapcsolódó gyakorlati információkat!

Az alábbi információk a jelenleg zajló tanévre vonatkoznak. További információkért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot közvetlenül a továbbképző intézettel a megadott címen.

A szakvizsgához szükséges kamarai igazolás kiadásának feltételei

Az ügyvédjelöltként eltöltött joggyakorlati időről a Kamara igazolást állít ki, amelyet az ügyvédjelöltnek írásban kell kérnie. A kérelem mellékleteit képezik:
– a munkáltató/munkáltatók által kitöltött nyomtatványok,
– valamint „aktív” ügyvédjelöltek esetében a szakvizsga előkészítő tanfolyam elvégzését tanúsító igazolás is.

A szakvizsga előkészítő tanfolyam csak azoknak az ügyvédjelölteknek nem kötelező, akik rendelkeznek PhD vagy szakjogászi képesítéssel. Ebben az esetben az említett képzés elvégzéséről szóló másolatot kell becsatolni.

Az ügyvédjelölti névjegyzékből már “törölt” ügyvédjelöltek esetében csak az írásbeli kérelmet, valamint munkáltatói igazolásokat kell benyújtani.

Nyomtatványok

A munkáltató által kitöltendő igazolás az ügyvédjelölt joggyakorlati idejéről

Jogi szakvizsgához szükséges nyilatkozat a joggyakorlatát teljesítő jelölt tevékenységének szakmai ellenőrzéséről

Képzési programok, képzést végző intézetek

 • EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

  JOGI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

  JOGI SZAKVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAI

  Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet a jogi szakvizsga mindhárom részvizsgájára egyidejűleg, egymással párhuzamosan, de eltérő időbeosztással előkészítő tanfolyamokat szervez Budapesten minden évben.

  A tanfolyam célja a joggyakorlatot és a vizsgakövetelményeket egyaránt jól ismerő, kiváló gyakorlati szakemberek közreműködésével a résztvevők számára színvonalas és hatékony segítséget  nyújtani az egyes vizsgatárgyak joggyakorlatának teljes körű megismeréséhez és feldolgozásához.

  A tanfolyamok időtartama és tandíja az egyes részvizsgák anyagához igazodik.

  További információk:

  ELTE Jogi Továbbképző Intézet
  1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
  Telefon: 266-2563, 318-5912
  Fax: 266-4502

 • PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

  JOGI- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAT

  DEÁK FERENC INTÉZET

  JOGI SZAKVIZSGA-FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAI

  A képzés célja: a jelölt felkészítése a jogi szakvizsgára, figyelemmel arra, hogy valamennyi jelöltnek azonos vizsgatárgyakból kell a tudásáról számot adni, függetlenül attól, hogy a kötelezően előírt joggyakorlatot mely szakterületen folytatta. A jogi szakvizsga követelményrendszere a különböző jogi szakterületeken való átjárhatóságot és pályamódosítást segíti elő, könnyíti meg. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a különböző területek speciális ismereteit az oktatás keretében számon lehet kérni.

  A jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél és a www.jak.ppke.hu/deak honlapról letölthető jelentkezési lap.

  Jelentkezési határidő: a tavaszi kurzusokra általában január vége, az őszi kurzusokra szeptember eleje.

  Bővebb információ és jelentkezési lap:
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
  DEÁK FERENC INTÉZET
  1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
  Telefon: 429-7200/342; 266-5286
  E-mail: deak@jak.ppke.hu
  http://www.jak.ppke.hu/deak