Vizsgarend

A tanév végi záróvizsgák eredményes letétele a szakvizsgára bocsátás előfeltétele. Az egyes évfolyamok vizsgarendjét és módszertanát, a vizsgajelentkezés feltételeit és a jelentkezési űrlapokat, valamint az eredményekről történő értesítés módját, az esetleges pótvizsga vizsgarendjét itt tesszük közzé.

Az I. évfolyam vizsgái:

A II. évfolyam vizsgái: