Rendkívüli közgyűlés – 2023. november 20.

Ez a cikk több mint 6 hónapja készült. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2023. november 20. napján 9 órától megtartottuk a Budapesti Ügyvédi Kamara rendkívüli közgyűlését, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes volt, mivel a november 7-én tartott közgyűlés határozatképtelen lett. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozta. A közgyűlés napirendjét az Alapszabályban és törvényben előírtaknak megfelelően a Kamara honlapján és hírközlő fórumain az előírt határidőben közzétettük. Az elnök tájékoztatást adott a székház felújítási munkálatainak előkészítéséről, előrehaladtáról. A célkitűzés hármas, amikor arról gondolkodunk, hogy miért is van szükség ennek az épületnek a felújítására. Egyrészt a meglévő gépészeti, elektromos és tűzvédelmi rendszereket kell teljes egészében megújítani. A tervezési folyamat végén egyértelmű, hogy a mai kor követelményeinek semmilyen szempontból nem felel meg az épület sem műszaki, sem biztonsági szempontból, és értelemszerűen a tervezés során kiemelt figyelmet kapott, hogy valamennyi ilyen szempontnak és feltételnek a megújítás utáni állapot megfeleljen.

Másodsorban a Kamara működéséből adódó igények alapján kijelölésre kerültek azok a területek, amelyek funkcionális vagy alaprajzi változtatásokon fognak átesni. Nem lesz sok ilyen, de ami lesz, az emblematikus lesz. A funkcionalitás, ergonómia, esztétikai szempontok mellett legyen olyan része is, ami kellően emblematikus és meghatározó a kivitelezés szempontjából. A három célt ötvöző egyik legfontosabb újítása lesz a kivitelezésnek, hogy az elhanyagolt állapotában lévő és évente egyszer-kétszer különböző jó hangulatú kamarai együttléteknek helyet adó belső udvart hasznosítani fogjuk. Az elkövetkezendő 90 évre a tagság számára biztosítani fogjuk, hogy a belső udvar megfelelő funkcióval és esztétikai minőséggel, és a kollégák együttlétének, társas kapcsolatainak és könnyed, kamarában tartózkodásának megfelelő hátteret adjon. Beépítjük terveink szerint, oktatóteret fogunk kialakítani, annak minden modern audiovizuális felszerelésével együtt, és a tetőt azt részben zöldtetőként hoznánk létre.

A beruházásnak a harmadik célja pedig nyilvánvalóan az, hogy a műemléki értékek megőrzése mellett esztétikailag is felfrissítsük a meglévő tereket, döntő részben a jelenlegi térszerkezet meghagyásával.

Rendkívül fontos szempont, hogy az egész folyamat transzparensen történjék, nemcsak maga a kivitelezés, vagy a kivitelezés feltételeiről való döntés, hanem már az azt megelőző folyamat is. Ezért mind a hírlevelekben, mind a Facebook csoportban és a kamarai honlapon, a Pesti Ügyvédben, mondhatni az összes létező kamarai hírközlő fórumon kellő nyilvánosságot biztosítottunk az eddig lezajlott folyamatoknak.

2023. november 7. napján, a határozatképtelen közgyűlésünk napján kézhez vettük az engedélyezési tervet. A kivitelezői tenderre a projektmenedzsment céggel egyeztetve 20, azaz 20 céget hívtunk meg. Az a vád bizonyosan ne érje a Budapesti Ügyvédi Kamarát, hogy nem teremtette meg a lehetőségét minden olyan cég számára a részvételnek, akik tapasztalatuknál, referenciájuknál és üzemméretüknél fogva alkalmasak lehettek ennek a kivitelezésnek a megvalósítására. A 20 meghívott cégből 12 cég adott le ajánlatot. Ennek a 12 cégnek a felsorolását a kollégák a törvényben előírt határidőben láthatták a közgyűlési anyagokban. Jelenleg zajlik a kivitelezés versenyeztetési szakasza, aminek a lezárása majd 2023. december 4. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének a döntése, hogy a shortlisten bent maradó cégek közül kit választ ki nyertesnek.

Ha minden jól megy, akkor decemberben a székházat munkaterületté nyilvánítva átadjuk a kivitelező cégnek, és gyakorlatilag egy évig csak a kivitelezéssel összefüggésben ellenőrzési funkciót ellátva térünk ide vissza. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a kamarai működés megáll, a fegyelmiből, a továbbképzésből ráháruló feladatokat ugyanúgy maradéktalanul el kell lássuk a felújítás ideje alatt is.

A BÜK köszönetet mond mindazoknak, akik segítik, támogatják a felújítás folyamatát, akik eljöttek a közgyűlésre és átérezték a felelősséget, ami az évtizedekről szóló döntés mögött áll.

A Budapesti Ügyvédi Kamara Közgyűlése a székház felújítási munkálatainak előkészítéséről, előrehaladtáról szóló elnöki beszámolót elfogadta. A Budapesti Ügyvédi Kamara Közgyűlése a Kamara pénzintézetnél kezelt megtakarításából a székház felújítási munkálataira 1,5 mrd forint összeget különített el, és a székház felújítási munkálatainak előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben felhatalmazta az elnököt az elkülönített összeg feletti rendelkezésre a felújítás idejére.