Meghívó a Budapesti Ügyvédi Kamara rendkívüli közgyűlésére

Ez a cikk több mint 8 hónapja készült. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

MEGHÍVÓ
A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének 2023. Eln. 470/10/63. számú határozata

A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2023. november 07. (kedd) 8.00 óra
A közgyűlés helye: Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.)
Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a székház felújítási munkálatainak előkészítéséről, előrehaladtáról

2. A székház felújítására elkülönített összeg meghatározása, annak elfogadása

3. Felhatalmazás a Kamara elnöke részére az elkülönített összeg feletti rendelkezésre a felújítás idejére

A közgyűlés határozat-képességével kapcsolatos figyelmeztetés:

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Kamara tagjainak több mint fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a legalább 8, legfeljebb 15 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt közgyűlés időpontja és helye:

2023. november 20. (hétfő) 9.00 óra

Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.)

A meghívó meghirdetésének módja:

– a kamara honlapján,
– a kamarai elektronikus hírlevél útján,
– a kamarai hirdetőtáblán.

Előterjesztések és közgyűlési határozatok közlésének módja:

A honlapon, a tagok számára nyilvános felületen, a “Közgyűlések” fejezet (oldal) alatt.
Egyéb tájékoztatás:

A közgyűlési meghívónak a Kamara honlapján való közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül bármely kamarai tag az elnökségtől a napirend kiegészítését kérheti írásban, annak indoklásával.

A közgyűlés határozatának elfogadásához a jelen lévő tagok többségének támogató szavazata szükséges.

Azon kollégáink részére, akik a közgyűlésen megjelenni nem tudnak, a kamara elnöksége internetes felületen biztosítja, hogy a közgyűlés eseményeit élő közvetítésben követhessék.

Budapest, 2023. október 2.

dr. Tóth M. Gábor
elnök

dr. Gyalog Balázs
főtitkár

Közgyűlési prezentáció – a Budapesti Ügyvédi Kamara székházának átfogó felújítása (megvalósítási szakasz)