Irodák számviteli beszámolójának benyújtása

A  2015. évi LXXI. törvény 20. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte az ügyvédi törvény (Üt.) 68. § (8) bekezdését, amely előírta, hogy az ügyvédi iroda köteles számviteli beszámolóját annak közzététele céljából a területi kamara szabályzatában meghatározott módon az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig megküldeni a területi kamara részére.

Kamaránk azon beszámolókat, amelyek a formai feltételeknek megfeleltek, a kamara a honlapján – az Üt. akkor hatályos 116.§ (9) bekezdésben és a BÜK-KGY/2015/3. (III.6.) szabályzat  4.1. pontjában foglaltak szerint – az ügyvédkereső szolgáltatás részeként haladéktalanul közzétette. Megállapítottuk, hogy  2015. június 30. óta  új bejelentés nem érkezett. A kamara ezzel kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, így aktuális jogszabályi kötelezettség hiányában 2015. szeptember 1. napjával a közzétételt megszüntette.