JogTudor

Fotolia_21923876_Subscription_Monthly_XXL-(1)

A Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor programjának keretében a HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. által szolgáltatott Jogkódex nagymélységű, elektronikus jogi adatbázisa  minden aktív nyilvántartottnak elérhető.

A JogTudor 83 elektronikus kommentárból és egy jogi adatbázisból álló szolgáltatáscsomag, amelyet a Kamara 2013. áprilisában indított útjára. Az első 33 havi futamidő alatt a kamara a tagdíj-megtakarításokból 605 millió forintot fordított e szolgáltatások beszerzésére, melyek összességében az ügyvédeknek – ha egyénenként maguk vásároltak volna – a kiadói formátumokban 6,5 milliárd forintért, a BÜK által kiválasztott formátumban 4 milliárd forintért lettek volna elérhetőek. A szolgáltatások hamar népszerűvé váltak. A budapesti kar által ténylegesen lehívott adatbázisok, vagy a könyvek esetében a kamara épületéből hazavitt termékek és szolgáltatások piaci értéke 2017. novemberéig meghaladta a 3 milliárd forintot.

A szolgáltatás megindítását megelőzőleg a budapesti ügyvédek kb. még csak 30%-a volt aktív (és legális) jogi adatbázis-használó. A fizetős szolgáltatást igénybe vevőkkel együtt a budapesti ügyvédség kb. 80%-a vált saját jogán (kamarai tagként, vagy előfizetőként) rendszeres nagymélységű jogi adatbázis felhasználóvá.

 • Jogkódex (HVG-ORAC)

  A JogTudor a HVG-ORAC Kiadó legszélesebb tartalmú internetes jogi tudástára, kizárólag ügyvédek számára, amelynek része a HVG-ORAC jogszabályi adatbázisa, elektronikus kommentárgyűjteménye, BH+ Nagy Döntvénytára, szakcikk és iraminta-adatbázisa, formanyomtatvány-kitöltője, a Bisnode Magyarország emelt szintű, internetes céginformációs szolgáltatása, a Cégkódex és a webböngészőben is megnyitható Jogkódex (www.mobil.jogkodex.hu) az alábbiak szerint:

  Könnyen és gyorsan kereshető formában kínálja a HVG-ORAC 1992 óta fejlesztett kapcsos nagykommentár-család 8 alaptagját, emellett számos kézikönyvet.

  Az iratminta- és kitölthető formanyomtatványtárban elérhető 130 darab új Ptk. szerinti iratminta, és a jelenleg hatályos – jogszabályoknak és sémadefiníciónak megfelelő – cégeljárási formanyomtatványok teljes köre.

  A Jogkódex a hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza (Magyar Közlöny, ágazati közlönyök, Adó- és Vám Értesítő) időállapotokkal, azok összehasonlításával, kapcsolatok jelzésével, törvényi indokolásokkal, illetve összetett keresési lehetőséggel a joganyagok, továbbá a döntvények között.

  A BH+ Nagy Döntvénytár a Kúriai Döntések / Bírósági Határozatok című folyóiratban megjelent döntvények (BH-k 1989-ig visszamenően) könnyen, gyorsan kereshető teljes anyaga mellett tartalmazza a folyóiratban nem megjelenő, csak elektronikusan hozzáférhető BH+ döntvényeket, a 2004 óta megjelenő Ítélőtáblai Határozatok című folyóirat teljes anyagát (ÍH), valamint az Adó, Vám, Illeték című folyóirat 1996 óta megjelent teljes anyagát (AVI), továbbá válogatott cégbírósági határozat-csoportot, a Gazdaság és Jog folyóiratban megjelent választottbírósági döntéseket. Az egyedi tartalmak mellett a BH+ Nagy Döntvénytár tartalmazza a jogi munka alapjául szolgáló jogegységi határozatokat, a jogegységi tanács végzéseit, irányelveket, elvi döntéseket, kollégiumi állásfoglalásokat és véleményeket, elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket, az EURLEX honlapján közzétett magyar nyelvű ítéleteket, valamint a birosag.hu honlapon közzétett anonim bírósági határozatokat (BHGY), összesen 143 640 döntvényt (köztük az Adó és Ellenőrzési Értesítőben megjelenő bírósági határozatokat is).

  Webböngészőben is elérhető Jogkódex (www.mobil.jogkodex.hu)