Közgyűlések

Kamaránk legfőbb döntéshozó szerve az elnökség által évente legalább egyszer összehívott közgyűlés, amelyet a tagok alkotnak. Egyharmaduk indítványára az elnök 30 napon belül össze kell hívja. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a kamara tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelensége esetén a legalább 8 nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott közgyűlés – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.

Közgyűlések anyagai: