BÜK határozatok

Az ügyvédi hivatás prudens gyakorlása a jogállamiság alappillére. A törvényi szabályozás mellett kollégáink számára irányadóak lehetnek Kamaránk Testületeinek különböző – fegyelmi, etikai – ügyekben hozott határozatai, Elnöki határozataink és nem konkrét ügyekhez kapcsolódó általános állásfoglalásaink: elvi határozataink. Ahhoz, hogy szakmánkat mindennapi munkánk során tisztességgel és általános társadalmi megbecsülés mellett végezzük tartanunk kell magunkat a hivatás gyakorlásának törvényi, írott és íratlan szabályaihoz.

Tekintsen bele határozataink gyűjteményébe: a Budapesti Ügyvédi Kamara Döntvénytárába és az elvi Határozatok Tárába!