Pénzmosás elleni szabályok

2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, amely az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelvének (4. Pénzmosás megelőzési irányelv) történő megfelelést szolgálja.

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése az Üttv. 158. § (1) bekezdés 20. pontja alapján az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről 2019. június 24-én megtartott ülésén meghozta a 10/2019. (VI. 24.) szabályzatot, amely itt olvasható. A szabályzat mellékletét képező felügyeleti kockázatértékelés innen tölthető le.

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2023. évre vonatkozó pénzmosási ellenőrzési terve ITT olvasható!

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2022. évre vonatkozó pénzmosási ellenőrzési terve INNEN tölthető le!

Tudnivalók a pénzmosásról, szabályozás

 • Nemzetközi szabályozás

  Hazai szabályozás

 • Várjuk a kollégák kérdéseit az ügyvédek pénzmosás elleni szabályozásával kapcsolatban a penzmosas@bpbar.hu e-mail címre. Kérjük ne legyenek “szemérmesek”, kérdezzenek bátran!

  A gyakran ismételt kérdések összefoglalója, annak aktualizálását követően ismét elérhető lesz!

Gyakorlati teendők, minőségellenőrzés

 • Hogyan kell a bejelentést megtenni?

  A területi ügyvédi kamaránál a bejelentést a területi kamara elnöke által kijelölt felelős személy fogadja, aki azt védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában haladéktalanul továbbítja a pénzügyi információs egységként működő hatósághoz, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás szervezetében működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI). A PEI-hez érkező bejelentés feldolgozásakor így bejelentőként a területi ügyvédi kamara jelenik meg. Ezt követően minden kommunikáció a területi ügyvédi kamara és a PEI között zajlik, amennyiben a bejelentéssel kapcsolatban további adatszolgáltatásra van szükség, a bejelentő ügyvéddel a területi kamara lép kapcsolatba. Ennek megfelelően a bejelentő ügyvéd személye a PEI előtt ismeretlen marad.

  A bejelentés az alábbi formanyomtatvány penzmosasbejelentes@bpbar.hu e-mail címre történő eljuttatásával történik.

  Bejelentés a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről vagy körülményről

 • Gyakorlati tájékoztatónk célja, hogy útmutatást nyújtsunk annak érdekében, hogy Kamaránk tagjai eleget tudjanak tenni a pénzmosás elleni védekezéssel kapcsolatos kötelezettségüknek.